ealga2_10.jpg
Sámediggi | Saamelaiskäräjät
Sajos | FI–99870 INARI
tel +358-(0)10 839 3100
info(at)samediggi.fi
Tervetuloa Saamelaiskäräjien kotisivuille.

Saamelaiskäräjät on Suomen saamelaisten korkein poliittinen elin joka valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi.
Etusivu
Lappi-sopimus työpaja SAAMELAISKULTTUURI

Aika: Ke 29.3.2017 klo 12.00 – 15.00 Paikka: Sajos, Inari, Menesjärventie 2 A. ilmoittautuminen 27.3. mennessä tästä linkistä: https://fi.surveymonkey.com/r/2WX6BWN

 

Lapin Maakuntaohjelmatyössä on edetty Tulevaisuuskuva 2040 strategisten polkujen määrittelyyn Lappi - sopimukseksi. Lapissa maakuntaohjelmaan sisältyy saamelaiskulttuuriosio, jonka Saamelaiskäräjät valmistelee.

 
Saamelaisnuorten taidetapahtuma siirtyy vielä kerran! Tapahtuma järjestetään Hetan koulukeskuksessa 4.5.
Saamelaisnuorten taidetapahtuma siirtyy toukokuun 4. päivään. Tapahtumaa joudutaan siirtämään vielä kerran Hetan koulukeskuksen liikuntasalin vesivahingon korjaustöiden takia. Vesivahinko oli oletettua laajempi.
 
Majaoja-säätiö julistaa haettavaksi vuoden 2017 apurahat

Apurahaa voivat hakea Lapin maakunnassa asuvat ja työskentelevät henkilöt ja työryhmät sekä muualla Suomessa asuvat saamelaistaustaiset henkilöt ja työryhmät. Apurahaa voi hakea taiteelliseen työskentelyyn kuvataiteen, kirjallisuuden, musiikin, teatteri- ja tanssitaiteen sekä kulttuuri- ja kansanperinteen alalla. Lisäksi apurahaa voi hakea taidetapahtumien järjestämiseen, opintomatkoihin ja kulttuuritapahtumiin osallistumiseen.

http://majaoja-saatio.fi/home/?p=apurahat

 

 
Suuri saamelaistapahtuma Pariisissa 4.-5.3.2017
Saamelaiskäräjät on mukana järjestämässä saamelaistapahtumaa Pariisin etnograafisessa museossa Musée du quai Branlyssä 4.-5. maaliskuuta 2017. Tapahtuma juhlistaa Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä ja on osa kansainvälistä Suomi 100 -ohjelmaa. Tapahtuman avaa valtiosihteeri Paula Lehtomäki ja myös Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puhuu avajaisissa lauantaina.
 
Saamelaiskäräjät nimesi sidosryhmätoimintaan edustajiaan
Saamelaiskäräjien hallitus nimesi kulttuurin toimialan verkostoon, Pohjois-Lapin maakuntakaavan ohjausryhmään, Barentsin euroarktisen neuvoston alkuperäiskansojen työryhmään ja porotalouden neuvottelufoorumiin edustajiaan kokouksessaan 23.2.2017.
 
Saamelaiskäräjät edellyttää Metsähallitusta aloittamaan Akwé: Kon -menettelyn
Metsähallitus pyysi Saamelaiskäräjiltä lausuntoa maanvuokrahakemuksesta, joka koskee vedenottoa Sulaojan valuma-alueelta sekä vedenpullottamon, varasto-/liiketilan ja liikennealueen rakentamista Utsjoen Karigasniemen Sulaojalle.
 
Saamelaisnuorten taidetapahtuma tulee taas!
Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestetään yksipäiväisenä Hetan koulukeskuksessa keskiviikkona 19.4. Tapahtuman pääteema on tanssi sekä saamelaisteemana saamenkäsityö, sámi duodji. Tapahtuma alkaa klo 11.