golggotm_13.jpg
Sámediggi | Saamelaiskäräjät
Sajos | FI–99870 INARI
tel +358-(0)10 839 3100
info(at)samediggi.fi
Tervetuloa Saamelaiskäräjien kotisivuille.

Saamelaiskäräjät on Suomen saamelaisten korkein poliittinen elin joka valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi.
Etusivu
Saamelaiskäräjät ei kannata hallituksen esitysluonnosta Metsähallituksen uudelleenorganisoimiseksi
Saamelaiskäräjien näkemyksen mukaan hallituksen esitystä ei tule antaa nykyisessä muodossaan. Saamelaiskäräjien tiedossa ei ole, että esitetyn mallin mukaisesta kokonaisuudesta olisi tehty asianmukaista vaikutusten arviointia suhteessa saamelaisten oikeuksiin nauttia kielestään ja kulttuuristaan. Saamelaiskäräjät kiinnittää huomiota lisäksi siihen, että metsähallituslain valmistelun yhteydessä ei ole tehty esityksiä poronhoidon, kalastuksen ja metsästyksen yleiseksi edistämiseksi.
 
Saamelaiskäräjien hallituksen jatkokokous 18.11.2015

Saamelaiskäräjien hallitus kokoontui 18.11.2015 jatkokokoukseen Inarissa.

 
Saamelaiskäräjät tiedottaa
Saamelaiskäräjien hallintopäällikön virkaan haki määräajassa kaksi henkilöä.
 
Saamelaiskäräjien hallituksen kokous 13.11.2015
Saamelaiskäräjien hallitus kokoontui 13.11.2015 Inarissa.
 
Saamelaiskäräjät jättää kestävän kaivostoiminnan verkoston
Saamelaiskäräjien hallitus päätti osallistua kestävän kaivostoiminnan verkoston yhteistyösitoumukseen keväällä 2014. Kestävän kaivostoiminnan verkoston päätavoitteena on ollut kehittää kestävämmän kaivostoiminnan edellytyksiä Suomessa. Kestävän kaivostoiminnan verkoston ydinryhmän tehtävänä on ollut mm. kehittää Suomeen sopivia työkaluja vastuullisemman ja kestävämmän kaivostoiminnan mahdollistamiseksi. Saamelaiskäräjät on ollut verkoston työssä mukana niillä vähäisillä resursseilla, jotka on ollut mahdollista työhön irrottaa. Verkoston eri toimijoiden kanssa on ollut hedelmällistä yhteistyötä niin ydinryhmässä kuin eri työryhmissä.
 
Saamelaiskäräjät tiedottaa
Saamelaiskäräjien hallitus kokoontui 30.10.2015 Inarissa.
 
Saamelaiskäräjät julistaa stipendejä haettavaksi
Saamelaiskäräjät julistaa haettavaksi yhteensä kuusi 500 euron stipendiä, jotka on tarkoitettu saamen kielen ja/tai saamelaisen kulttuurin pääaine- ja sivuaineopiskelijoille korkea-asteen koulutuksessa.