geassi_guolbbanasti.jpg
Sámediggi | Saamelaiskäräjät
Sajos | FI–99870 INARI
tel +358-(0)10 839 3100
info(at)samediggi.fi
Tervetuloa Saamelaiskäräjien kotisivuille.

Saamelaiskäräjät on Suomen saamelaisten korkein poliittinen elin joka valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi.
Etusivu
Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi vaalilautakunnan sihteerin
määräaikaisen tehtävän aluksi ajalle 11.8.-31.12.2014. Vaalilautakunta päättää määräaikaisen virkasuhteen jatkosta. Vaalilautakunnan toimipaikka sijaitsee saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa, Inarissa. Sihteerin tehtävänä on vaalilautakunnan alaisena valmistella ja toimeentoimeenpanna vaalit sekä toimia vaalilautakunnan esittelijänä ja sihteerinä kokouksissa.
 
Saamelaiskäräjät teki esityksen saamelaisten kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen laatimiseksi
Saamelaiskäräjät esittää ympäristöministeriölle, että saamelaiskäräjien johdolla laadittaisiin eri toimialoja velvoittava saamelaisen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus ” Saamelainen tulevaisuus jonka haluamme 2050” ja sitoumuksen laadinnalle turvataan resurssit. 
 
Saamelaiskäräjät teki esityksiä valtion vuoden 2016 talousarvioon
 
Saamelaiskäräjien kokous hyväksyi lausunnon esityksestä ratifioida ILO 169-sopimus
Saamelaiskäräjät käsitteli hallituksen esitysluonnosta Ilo 169-sopimuksen ratifioimiseksi. 
 
Saamelaiskäräjät asetti vaalilautakunnan valmistelemaan vuonna 2015 pidettäviä saamelaiskäräjävaaleja
 
Saamelaiskäräjien päätös saamelaiskäräjälaista
Saamelaiskäräjien kokous käsitteli saamelaiskäräjälain uudistamista ja lakiin esitettyjä muutoksia. 
 
Saamelaiskäräjät vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen
Saamelaiskäräjien kokous vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen. Tilinpäätös oli 43 176,06 euroa.