reki.jpg
Sámediggi | Saamelaiskäräjät
Sajos | FI–99870 INARI
tel +358-(0)10 839 3100
info(at)samediggi.fi
Tervetuloa Saamelaiskäräjien kotisivuille.

Saamelaiskäräjät on Suomen saamelaisten korkein poliittinen elin joka valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi.
Etusivu
Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen suunnittelijan tehtävän
Saamelaiskäräjät on saanut valtionavustusta vastuullisen saamelaismatkailuhankkeen toteuttamista varten. Hankkeessa on tarkoituksena mm. luoda eettiset ohjeet vastuullisen ja kulttuurisesti kestävän saamelaismatkailun tuotteistamiselle ja kehittämiselle. Työntekijän tehtävän on toteuttaa hanketta suunnitelman mukaisesti sekä hakea sille jatkorahoitusta.
 
Saamelaiskäräjät pyytää oikeusministeriöltä selvitystä
Saamelaiskäräjät pyytää oikeusministeriöltä selvitystä Pohjoismaisen saamelaissopimuksen luonnostekstin julkistamisesta ennen sopimuksen parafoimista. Lisäksi Saamelaiskäräjät pyytää oikeusministeriötä harkitsemaan, mihin toimenpiteisiin ministeriö aikoo ryhtyä tapahtuneen johdosta.
 
Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen esittelijän tehtävän
Esittelijän päätehtävänä on toimia sosiaali- ja terveyslautakunnan esittelijänä ja sihteerinä. Työ alkaa 1.2.2017 ja päättyy 16.6.2017. Työntekijän toimipaikka sijaitsee saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa, Inarissa. Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on viran edellyttämä koulutus ja lisäksi vaaditaan saamen kielen taitoa (asetus 1727/95).
 
Puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikion uuden vuoden tervehdys
Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikion uuden vuoden tervehdys on luettavissa tästä.
 
Saamelaiskäräjien kokous hyväksyi toimintasuunnitelma-talousarvion vuodelle 2017

Saamelaiskäräjät kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseensa 19.12.2016 Inarissa hyväksyen toimintasuunnitelma-talousarvion vuodelle 2017. 

 
Saamelaiskäräjien sihteeristön vaihde on kiinni 23.12. – 4.1.2017 välisen ajan.
 
Saamelaisnuorten taidetapahtuman 2017 teemoina tanssi ja saamen käsityö
Saamelaisnuorten taidetapahtuma 2017 järjestetään Hetan koulun liikuntasalissa maaliskuun 23. päivänä. Vuoden teemana on tanssi ja saamelaisena teemana on saamenkäsityö eli duodji/ tyeji/ tuejj.