skabma_06.jpg
Sámediggi | Saamelaiskäräjät
Sajos | FI–99870 INARI
tel +358-(0)10 839 3100
info(at)samediggi.fi
Tervetuloa Saamelaiskäräjien kotisivuille.

Saamelaiskäräjät on Suomen saamelaisten korkein poliittinen elin joka valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi.
Etusivu
Saamelaiskäräjät oli kuultavana valiokunnissa Tenon kalastussopimusasiassa
Saamelaiskäräjien edustajat olivat kuultavina eduskunnan perustuslakivaliokunnassa sekä maa- ja metsätalousvaliokunnassa 8.12.2016 Tenon kalastussopimusasiassa. Saamelaiskäräjät painotti molemmille valiokunnille, ettei esitettyä sopimusta tule hyväksyä, vaan sopimusneuvottelut on aloitettava uudelleen.
 
Saamelaiskäräjien sihteeristö on suljettu maanantaina 12.12.2016 henkilöstön virkistyspäivän vuoksi.
 
Niilo Aikion Nigá -novellikokoelma ilmestyy saamen kielillä
Saamelaiskäräjät julkaisee Niilo Aikion (Jávrri-Johan Niillas) kirjoittaman ja Marketta Nilsenin kuvittaman Niga 1 -novellikokoelman pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielillä. Kaikille avoin julkaisutilaisuus järjestetään Inarissa Sajoksessa torstaina 15.12. klo 11.
 
Avoin kirje kansanedustajille Tenon kalastussopimus -asiassa
Saamelaiskäräjät pyytää Suomen eduskunnan kansanedustajia kiinnittämään huomiota Tenon kalastussopimuksen neuvottelumenettelyjen sekä sopimuksen voimaansaattamislain perustuslain vastaisuuteen.
 
Saamelaiskäräjät julkaisi raportin saamen kielten elvyttämisen parhaista käytännöistä Pohjoismaissa
Saamelaiskäräjät on julkaissut raportin saamen kielten elvyttämisen parhaista käytännöistä ja kansallisen kielipolitiikan linjauksista Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Saamen kielten elvyttäminen on noussut saamen kielityön näkyvimmäksi tavoitteeksi viimeisten 25 vuoden aikana. Kielten elvyttäminen on lähtenyt liikkeelle kieliyhteisön omista tarpeista ja aktiivisuudesta jo vuosikymmeniä aikaisemmin, mutta selkeästi julkilausutuksi teemaksi, tavoitteeksi ja tutkimustiedoin argumentoiduksi kielipoliittiseksi ohjelmaksi se on noussut 1990–luvulta alkaen.
 
Marraskuun 25. päivänä julkistetaan kaksi saamen kielten nykytilaan liittyvää raporttia
Oikeusministeriö, Saamelaiskäräjät ja Oulun yliopiston Giellagas-instituutti järjestävät perjantaina 25.11.2016 klo 9-13 Inarissa, Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa seminaarin, jossa julkistetaan kaksi saamen kielten nykytilaan liittyvää raporttia.
 
KT Rauna Rahko-Ravantti luennoi Sajoksessa saamelaisopetuksesta
Saamelaiskäräjät kutsuu kaikki saamelaisopetuksesta kiinnostuneet avoimeen luentotilaisuuteen Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen parlamenttisali Soljuun keskiviikkona 30.11. klo 18.