kuura.jpg
Sámediggi | Saamelaiskäräjät
Sajos | FI–99870 INARI
tel +358-(0)10 839 3100
info(at)samediggi.fi
Tervetuloa Saamelaiskäräjien kotisivuille.

Saamelaiskäräjät on Suomen saamelaisten korkein poliittinen elin joka valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi.
Etusivu
Ilmoittautuminen saamelaisnuorten taidetapahtumaan alkoi
Kaksipäiväinen Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestetään 25.- 26.3. 2015 Utsjokisuun koululla. Teemana on musiikki, jonka lajien - klassinen musiikki, kansanmusiikki ja rytmimusiikki - alle mahtuu musiikin koko kirjo orkesterimusiikista hiphopiin. Lisäksi Utsjoen tapahtuman saamelaisteemana on teatterityöpajoja. Ilmoittautumiset taidetapahtumaan tulee lähettää viimeistään perjantaina 6.3.2015.
 
Saamelaisopetuksen henkilöstölle suunnattu kielikylpykoulutus käynnistyy
Saamelaisopetuksen henkilöstölle suunnattu kielikylpymetodia käsittelevä koulutushanke käynnistyy perjantaina 27.2. Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarissa. Koulutukseen on ilmoittautunut noin 40 saamen kielen ja saamenkielisten ryhmien opettajaa perusopetuksesta, lukiosta ja varhaiskasvatuksesta. Lisäksi mukaan on ilmoittautunut yliopisto-opiskelijoita.
 
Saamelaiskäräjien vuoden ensimmäinen kokous
Saamelaiskäräjät kokoontui Inariin käsittelemään lakisääteisiä selvityksiä.
 
Saamelaiskäräjien hallituksen kokous 24.2.2015
Saamelaiskäräjien hallitus kokoontui käsittelemään kiireellisiä asioita saamelaiskäräjien varsinaisen kokouksen yhteydessä. 
 
Saamelaisten rajayhteistyöseminaari Inarissa 25.2.2015
Pohjois-Suomen Kaste-ohjelma, Saamelaiskäräjät sekä Sosiaali- ja terveysministeriö järjestävät saamelaisten rajayhteistyöseminaariin 25.2.2015 Inarissa, Sajoksessa. Teemana päivässä ovat saamenkieliset sosiaali- ja terveyspalvelut.
 
EU-Komissio hyväksyi Pohjoinen-ohjelman

Pohjoinen 2014- 2020 on ensimmäinen pohjoismaisista Interreg-ohjelmista jonka EU-Komissio on hyväksynyt. Ohjelmassa on kaksi maantieteellistä osa-aluetta; Pohjoinen ja Sápmi ja sen kokonaisbudjetti on noin 76 MEUR sisältäen Ruotsin, Suomen ja Norjan rahoituksen.
Kokonaisbudjetista noin 39 MEUR tulee EU-Komissiolta. HUOM! HAKUAIKAA ON PIDENNETTY 9.3.2015 SAAKKA.

 
Saamelaiskäräjät teki esitykset eduskuntavaalipuolueille
Saamelaiskäräjien hallitus kokoontui 17.2.2015 Inarissa. Kokous valmisteli asioita yleiskokoukselle ja hyväksyi lausuntoja ja esityksiä.