Ehdokkaan asettaminen saamelaiskäräjien vaaleissa

Saamelaiskäräjävaalit toimitetaan 4.9–2.10.2023.

Saamelaiskäräjistä annetun lain (974/95, muut.1279/02) 27 §:n mukaisesti ehdokkaan saamelaiskäräjien vaaleissa voi asettaa vähintään kolme henkilöä, jotka on merkitty äänioikeutetuksi saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Ehdokasasettelua varten täytetään valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja ja ehdokkaan suostumuslomake, jotka allekirjoitettuna on palautettava vaalilautakunnalle viimeistään elokuun 4. päivänä 2023 ennen klo 16.00.

Lomakkeita ja tarkempia tietoja saa vaalilautakunnan toimistosta osoite:

Saamelaiskulttuurikeskus Sajos
Saamelaiskäräjät, vaalilautakunta
Menesjärventie 2A
99870 Inari
puh. 010 839 3155, 010 839 3177, 010 839 3174
sähköpostitse vaalit@samediggi.fi tai https://secmail.com/send/m7jcWH7B

Lomakkeita voi myös tulostaa www.samediggi.fi/vaalit-2023/

Lomake ehdokasasettelua varten

Vaalilautakunta


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia