Saamelaiskäräjät julkaisee opaskirjan saamen kielen käyttämisestä perheissä

Saamelaiskäräjät julkaisee kirjan ”Onko kieli kotona? Saamen kielen siirtäminen lapselle”. Kirja on laadittu saamenkielisiä perheitä varten, mutta myös hyödyksi esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden kautta saamelaisperheitä kohtaaville ammattilaisille. Kirjassa käsitellään saamen kielen käyttämistä perheessä pikkuvauvasta nuoruusikään.

Opaskirja julkaistaan, koska tietoa saamen kielten siirtämisestä sukupolvelta toiselle erilaisissa perhetilanteissa ja olosuhteissa on tarjolla melko vähän ja se saattaa olla vaikeaselkoista. Suomessa helposti saatavilla oleva kaksikielisyystieto puolestaan kuvaa yleensä aivan toisenlaisia kielitilanteita kuin ne, missä saamelaiset elävät. Vanhemmat eivät aina löydä omassa arjessaan tarvittavaa tukea saamen kielen siirtämisen, lapsen kielenkehityksen ja kielellisten oikeuksien parhaaksi.  Saamelaiskäräjien I varapuheenjohtaja Anni Koivisto toivoo, että opaskirja paikkaa tietovajetta:

– Toivomme, että kirja osaltaan paikkaa näitä tunnistettuja puutteita ja kannustaa erilaisissa kielitilanteissa olevia perheitä toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. On tärkeää, että työtä kielen eteen tehdään monella eri tasolla aina perheiden arjesta yhteiskunnan kieli-ilmapiiriin, jotta uusien kieltenpuhujien sukupolvi voi kasvaa ylpeänä omasta kielestään ja kulttuuristaan.

Suomen puolella on aiemmin ilmestynyt yksi opaskirjanen samasta aihepiiristä, Stukesin vuonna 1993 julkaisema ja Aino Snellmanin ja Kerttu Vuolabin kirjoittama Puhu omaa kieltäsi lapsellesi – Hála mánnásat iežat eatnigiela. Nyt julkaistava opaskirja on Suomessa puhutuilla saamen kielellä ja suomeksi.

Julkaisun on mahdollistanut opetus- ja kulttuuriministeriön tuki, jonka Saamelaiskäräjät sai osana laajempaa hanketta YK:n kansainvälisen alkuperäiskansojen kielten teemavuoden 2019 kunniaksi. Tekstiosuudet on koonnut kielentutkija FT Annika Pasanen. Kirjasessa on mukana kolme saamelaisperhettä jakamassa kokemuksiaan saamen kielen puhumisesta lapsille erilaisissa olosuhteissa.

Opaskirja on luettavana nettiversiona Saamelaiskäräjien nettisivuilta:

Leago giella ruovttus? Opaskirja pohjoissaameksi. Lii-uv kielâ pääihist? Opaskirja inarinsaameksi. Llij-a ǩiõll dååma? Opaskirja koltansaameksi. Onko kieli kotona? Opaskirja suomeksi.

Opasta jaetaan myös saamelaisten kotiseutualueen kuntien neuvolatoiminnan kautta perheille.

Lisätietoja:

Saamelaiskäräjien I varapuheenjohtaja Anni Koivisto, puh. +358 40 415 5969, anni.koivisto(at)samediggi.fi

Saamen kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio, puh. +358 40 707 5626, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia