Saamelaiskäräjävaalit 4.9.–2.10.2023

Vaaliasiakirjat postitetaan kirjattuna lähetyksenä jokaiselle äänioikeutetulle 4.9.2023 alkaen.

Äänioikeutettu voi äänestää palauttamalla vaaliasiakirjat postin välityksellä tai palauttamalla vaaliasiakirjat kiertävään vaaliautoon tai suoraan vaalilautakunnan toimistoon. Postin välityksellä lähetettyjen asiakirjojen tulee olla vaalilautakunnan toimistossa Inarissa viimeistään 2.10.2023 ääntenlaskennan aloittamiseen mennessä. Äänioikeutettu voi palauttaa omat vaaliasiakirjansa henkilökohtaisesti 18.9.–29.9.2023 välisenä aikana vaalilautakunnan toimistoon; Inari, Sajos, Menesjärventie 2A tai saamelaisalueella kiertävään vaaliautoon puh. 010 839 3199.

Saamelaisten kotiseutualueella sijaitsevissa laitoksissa hoidettavat henkilöt, sekä ne kotona hoidettavat henkilöt, jotka eivät muutoin voisi äänestää, saavat tarvittaessa avustajan hoitopaikassaan äänestystä varten. Asiasta tulee ottaa yhteyttä vaalilautakunnan toimistoon os. Sajos, Menesjärventie 2A, 99870 Inari, puh 010 839 3155, 010 839 3177 tai vaalit@samediggi.fi.

Inarissa 11.8.2023

Vaalilautakunta


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia