Saamelaiskäräjien vuoden 2023 vaaliluetteloon hakeutuminen

Saamelaiskäräjien seuraavat vaalit toimitetaan syyskuussa 2023. Äänioikeutettuja vaaleissa ovat kaikki ne saamelaiset, jotka on merkitty saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Vaalilautakunta merkitsee vuoden 2023 vaaliluetteloon ne saamelaiset, jotka olivat äänioikeutettuja saamelaiskäräjien vaaleissa 2019. Kaikkien muiden tulee hakeutua vaaliluetteloon viimeistään kuluvan vuoden loppuun mennessä. Vaaliluetteloon voi hakeutua saamelaiskäräjälain 3 §:n 1 momentin 1, 2 ja 3 ja 21 §:n perusteella (kielen perusteella, isän tai äidin oikeuden perusteella, lappalaisen jälkeläisenä ja saamelaisena, joka ulkomaan kansalaisena asuu Suomessa).

Pyyntö vaaliluetteloon merkitsemiseksi tai siitä poistamiseksi tulee tehdä kirjallisesti viimeistään 31.12.2022 ennen kello 16.00 vaalilautakunnan vahvistamalla lomakkeella. Hakemuslomakkeen voi lähettää sähköisesti tai tulostaa www.samediggi.fi/vaalit-2023/. Lisätietoja ja paperisen lomakkeen saa vaalilautakunnan toimistosta os. Saamelaiskäräjien vaalilautakunta, Kulttuurikeskus Sajos, Menesjärventie 2A, 99870 Inari, puhelin 010 839 3155, sähköposti: vaalit@samediggi.fi. Vaalilautakunnalle voi lähettää suojatun sähköpostin osoitteesta: https://secmail.com/send/m7jcWH7B.

Inarissa 12.10.2022
Vaalilautakunta


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia