Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminnalle 200 000 euroa lisärahaa ensi vuodelle

Eduskunnan valtionvarainvaliokunta esittää lisärahoitusta saamen kielten elvyttämiseen ensi vuodelle niin sanotuista joululahjarahoista. Valtionvarainvaliokunnan esityksen mukaan saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminnalle myönnettäisiin 200 000 euroa lisärahaa vuodelle 2021, jolloin kulttuuri- ja kielipesätoiminnalle myönnettävän avustuksen kokonaissumma olisi 1,4 miljoonaa euroa.

Saamelaiskäräjät on esittänyt eduskunnalle kulttuuri- ja kielipesätoiminnan rahoituksen nostamista, jotta toimintaa voidaan jatkaa tarvittavassa laajuudessa. Valiokunnan mietinnön mukaan korotus vastaa saamen kielen elvyttämisohjelmaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoitetta, jonka mukaan kielipesätoiminnan rahoitus tulisi nostaa asteittain 1,4 miljoonaan euroon.  Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso on tyytyväinen, että lisäystä olisi tulossa.

– Hienoa, että joululahjarahojen kautta voidaan nopeasti lisätä rahoitusta akuutteihin tarpeisiin. Saamen kielten elvyttämistyö tarvitsee tehokkaita toimenpiteitä, koska kielten tilanne on yhä uhanalainen. Toivottavasti tämä myös antaa viitteitä siitä, että rahoitusta oltaisiin pysyvästi korottamassa.

Lisäyksellä pystytään turvaamaan kaikkien nykyisten kulttuuri- ja kielipesien toiminta, mutta myös kehittämään toimintaa. Valtion talousarviossa on vuodesta 2011 lähtien osoitettu opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokasta määräraha saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoimintaa varten. Saamelaiskäräjät jakaa avustuksen eteenpäin toiminnan järjestäjille. Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoimintaa järjestetään pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielellä saamelaisten kotiseutualueella ja sen ulkopuolella ja sitä pidetään yhtenä tehokkaimpana toimenpiteenä saamen kielten elvyttämiseksi.

Valtiovarainvaliokunnan talousarvion lisäykset käsitellään eduskunnassa vuoden 2021 valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä ennen joulua. Marraskuun täydentävässä esityksessä valtion vuoden 2021 talousarvioksi on huomioitu lisäyksenä 34 000 euroa palkkausten tarkistuksiin, ja näin ollen saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämisestä aiheutuviin menoihin esitetään vuodelle 2021 yhteensä 3 943 000 euroa. Saamelaiskäräjillä oli myös muita esityksiä lisämäärärahaksi, mutta niitä ei huomioitu tällä kertaa.

Esitys valtion 2021 talousarvion lisämäärärahaa koskien

Saamelaiskäräjille esitetään vuoden 2021 talousarviossa lisäystä hallinnon kehittämiseen

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso p. 040 687 3394 / 010 839 3101, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

Kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio p. 010 839 3124 / 040 707 5626, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia