Válggat

Sámedikki válggat doaimmahuvvojedje 4.9.-2.10.2023.

Válggain jietnavuoigadahtton leat sápmelaččat, geat leat merkejuvvon sámedikki válgalogahallamii. Jietnavuoigadahtton sápmelaččat leat maiddái válgagelbbolaččat ja sáhttet álgit válggain evttohassan.

Sámiid parlameanta dahjege Sámediggi lea Suoma sámiid alimus politihkalaš orgána, mii ovddasta sámiid sisriikkalaš ja riikkaidgaskasaš oktavuođain. Sámedikki 21 lahtu ja njeallje várrelahtu válljejuvvojit juohke njealját jagi doaimmahuvvon válggain. Sámiid ruovttuguovllu juohke gielddas válljejuvvojit uhcimustá golbma ovddasteaddji.

Válgalávdegotti dieđáhusat

Oktavuođadieđut

Sámedikki válgalávdegoddi ollašuhttá válggaid Sámedikkis addojuvvon lága 4 logu ja vuoigatvuođaministeriija válgameannudeamis addojuvvon ásahusa mielde.

Sámedikki válgalávdegoddi
Sámekulturguovddáš Sajos
Menesjärventie 2A
99870 ANÁR

040 530 9513 / 010 839 3155
040 487 2164 / 010 839 3177
040 193 1653 / 010 839 3174

vaalit@samediggi.fi

www.samediggi.fi

Válggain dieđiheapmi

Válgalávdegoddi dieđiha válggaid birra almmolaš gulahusain Helsingin Sanomat aviissas ja aviissain, mat almmustuvvet sámiid ruovttuguovllus, ja dan lassin Sámedikki neahttasiidduin.