Ehdokkaan asettaminen

Saamelaiskäräjistä annetun lain (974/95, muut. 1279/02) 27 §:n mukaisesti ehdokkaan saamelaiskäräjien vaaleissa voi asettaa vähintään kolme henkilöä, jotka on merkitty äänioikeutetuksi saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Ehdokasasettelua varten täytetään valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja ja ehdokkaan suostumuslomake, jotka allekirjoitettuna on palautettava vaalilautakunnalle viimeistään viimeistään toukokuun 3. päivänä 2024 ennen klo 16.00.

Valitsijayhdistyksen asiamiehelle varataan tilaisuus täydentää tai oikaista hakemuksen tietoja viimeistään 8.5.2024 ennen kello 16. Vaalilautakunta laatii vaalikelpoisista ehdokkaista ehdokasluettelon viimeistään 13.5.2024.

Lomakkeita voi tulostaa tästä.

Lisätietoja ja tulostettuja lomakkeita saa vaalilautakunnan toimistosta:

Saamelaiskulttuurikeskus Sajos
Saamelaiskäräjät, vaalilautakunta
Menesjärventie 2A
99870 Inari

044 720 3106, 044 700 4150 tai sähköpostitse vaalit@samediggi.fi tai https://secmail.com/send/m7jcWH7B.