saamenpukukartta

Eettinen ohje

Eettinen ohjeSaamelaiskäräjien kokous hyväksyi 24.9.2018 Vastuullisen ja eettisesti kestävän saamelaismatkailun toimintaperiaatteet. Saamelaismatkailun eettisten ohjeiden päätavoitteena on poistaa saamelaisuutta hyväksikäyttävä matkailu sekä…

Näytä

saamenpukukartta

Ekologinen kantokyky

Ekologinen kantokykyEkologinen kantokyky sisältää tiedon maksimaalisesta matkailijoiden ja/tai matkailutoimintojen määrästä, jonka tietty matkailualue kestää ilman ympäristön tilan heikkenemistä. Matkailutoimintoihin tarvittavien ekologisen…

Näytä

saamenpukukartta

Ekologinen kestävyys

Ekologinen kestävyysVastuullinen alkuperäiskansamatkailu pohjautuu kokonaisvaltaiseen kestävyyksien ja kantokykyjen huomioimiseen ja toteutumiseen paikallisella tasolla ko. alkuperäiskansan asuttamilla alueilla. Alkuperäiskansalla tulee olla…

Näytä

saamenpukukartta

Eksotisointi

EksotisointiUlkopuolisten luoma saamelaiskuva matkailussa perustuu eksoottiseen erilaisuuteen kaukaisine, alkeellisine asuinsijoineen ja värikkäine saamenpukuineen. Eksotisoinnin kautta ihmiset, esineet ja paikat esitetään vieraina, kiehtovina ja…

Näytä

saamenpukukartta

Elävä kulttuuri

Elävä kulttuuriElävä kulttuuri elää ajassa ja paikassa sopeutuen nykyajan hyötyihin ja haasteisiin. Saamelaiskulttuurissa ei voi eritellä ympäröivää luontoa eli saamelaista elävää kulttuurimaisemaa, sen käyttöä, saamen kieltä, perinteisiä…

Näytä

saamenpukukartta

Elävä kulttuurimaisema

Elävä kulttuurimaisemaElävä kulttuurimaisema on paikka, jossa eletään arkea ja juhlaa. Tämä koskee etenkin alkuperäiskansoja, joille luonto ja kulttuuri kuuluvat erottamattomasti yhteen. Elävää kulttuurimaisemaa ja sen kaikkia asukkaita tulee…

Näytä

saamenpukukartta

Ennakointi

EnnakointiKaikilla saamelaisten kotiseutualueelle saapuvilla matkailijoilla ei ole riittävää taustatietoa tai tietotaitoa arktisista olosuhteista ja elävästä saamelaisesta kulttuuriympäristöstä. Matkakohteen kulttuuriin, elävään kulttuurimaisemaan…

Näytä

saamenpukukartta

Epäaito

EpäaitoYleinen tietämys saamelaisista on vähäistä ja matkailijan on usein mahdotonta erottaa aitoa saamelaiskulttuuriin liittyvää tuotetta tai palvelua epäaidosta ”saamelaistuotteesta” tai keksitystä tai lainatusta perinteestä. Saamelaisyhteisön…

Näytä

saamenpukukartta

Erämaa

ErämaaSaamelaiset ovat perinteisesti hyödyntäneet luontoa ilman, että siitä olisi jäänyt aineellisia jälkiä pohjoisen hauraaseen ympäristöön. Suomessa puhutuissa saamen kielissä ei ole erämaalle omaa sanaa. Erämaa -termi on tuotu saamen kielen…

Näytä

saamenpukukartta

Esineellistäminen

EsineellistäminenErityisesti alkuperäiskansayhteisöt ja niiden jäsenet usein esineellistetään matkailunähtävyydeksi ja heitä kohdellaan kuin he olisivat osa luontoympäristöön kuuluvista vetonauloista. Tällöin unohdetaan, että he ovat ihmisiä, joiden…

Näytä