Sämitigge almostittij KEI 1 anarâškielâ pargokirje kiiđân

Sämitige škovlim- já oppâmateriaaltoimâttâh lii almostittâm KEI 1 anarâškielâ pargokirje kiiđân.  KEI 1lii uáivildum vuáđuškoovlâ vuosmuu luoka anarâškielâ viereskiellân máttááttâsân.

KEI 1 Kollemecci pargokirje kiiđân siskeeld hárjuttâsâid oppâkirje kiđđâuási máttááttâsistuálui hárjuttâllâm várás. Kiiđâ pargokirje lii jurgâlum já heiviittum anarâskielân ive 2022 uđâstmittum tavesämikielâ GEA 1 Gollemeahcci bargogirji giđđii -kirje vuáđuld.

Kirje kietâčalluu lii čáállám Oona Länsman já kuuvijd sárgum Nora Bäck. Anarâškielân kirje lii jurgâlâm já anarâš kulttuurân heiviittâm Minna Lampinen.

Kiirjijd puáhtá tiiláđ Sämitige viermikäävpist:


Jyevi siijđo ovdâskulij

Eres uđđâseh