Sääʹmteʹǧǧ õlmstõõʹtti KEI 1 aanarsääʹmǩiõl ǩiđđpââʹj haʹrjjtõsǩeeʹrj

Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mäʹttmateriaalkoontâr lij õlmstâttam KEI 1 aanarsääʹmǩiõl ǩiđđpââʹj haʹrjjtõsǩeeʹrj. KEI 1 lij jurddum vuâđđškooul vuõssmõs klaass aanarsääʹmǩiõll veeʹres ǩiõl mättʼtõʹsse.

KEI 1 Kollemecci pargokirje kiiđan âânn seeʹstes tuejjõõzzid KEI 1 Kollemecci –mättǩeeʹrj ǩiđđvueʹzz mättʼtõs siiskõõzzi haʹrjjtõõllma. Ǩiđđpââʹj haʹrjjtõsǩeʹrjj lij jåårǥlõttum da šiõttõllum aanarsääʹmǩiõʹlle tâʹvvsääʹm GEA 1 Gollemeahcci bargogirji giđđii –haʹrjjtõsǩeeʹrj vuâđald.

Tuejjǩeeʹrj lij ǩiõttǩeeʹrjtam Oona Länsman da kaartid pirstam Nora Bäck. Aanarsääʹmǩiõʹlle ǩeeʹrj lij jåårǥlâttam da aanarsaaʹmi kulttuuʹre šiõttʼtõõllâm Minna Lampinen.

Ǩiiʹrjid vuäitt tiʹllʼjed Sääʹmteeʹǧǧ neʹttkaaupâst:


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz