Sääʹmteʹǧǧ plaanad da čõõđat säʹmmlai ǩiõlʼlaž da kulttuursaž jiõččvaaldâšm di vuäpp da veekk ooudâs säʹmmlai vuõiggâdvuõđid da jieʹllemåårrmõõžžid.

Šõddmõõžž

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar eeʹttkâstt Sääʹmteeʹǧǧ pââimõs mieʹrreemvääʹld. Tõt noorââtt 4–5 vuâra eeʹjjest. Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar tuʹmmai jäänmõsân nåkam ceâlklmin, eʹtǩǩõõzzin da jeeʹres peäʹlestvälddmõõžžin, koid Sääʹmteʹǧǧ lij ouddam.


Looǥǥ lââʹzz 

Tobdstõõđ še