Sääʹmteʹǧǧ plaanad da čõõđat säʹmmlai ǩiõlʼlaž da kulttuursaž jiõččvaaldâšm di vuäpp da veekk ooudâs säʹmmlai vuõiggâdvuõđid da jieʹllemåårrmõõžžid.

Šõddmõõžž

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar eeʹttkâstt Sääʹmteeʹǧǧ pââimõs mieʹrreemvääʹld. Tõt noorââtt 4-5 vuâra eeʹjjest. Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar tuʹmmai jäänmõsân nåkam ceâlklmin, eʹtǩǩõõzzin da jeeʹres peäʹlestvälddmõõžžin, koid Sääʹmteʹǧǧ lij ouddam.


Looǥǥ lââʹzz 

Tobdstõõđ še