Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar eeʹttkâstt Sääʹmteeʹǧǧ pââimõs mieʹrreemvääʹld. Tõt noorââtt 4–5 vuâra eeʹjjest. Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar tuʹmmai jäänmõsân nåkam ceâlklmin, eʹtǩǩõõzzin da jeeʹres peäʹlestvälddmõõžžin, koid Sääʹmteʹǧǧ lij ouddam.

Riikksuåvtõs mieʹrrad Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzliʹžžen (21) da väärrvuäzzliʹžžen (4) sääʹmteʹǧǧvaalin jäänmõsân jiõnid vuäǯǯam oummid, kuuitâǥ nuʹtt, što juõʹǩǩ säʹmmlai dommvuuʹd kååʹddest (Jeänõk, Aanar, Suäʹđjel da Uccjokk) âʹlǧǧe leeʹd uuʹccmõsân kolmm vuäzzla da pukin täin kooʹddin õhtt väärrvuäzzlaž.

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar norrââtt täujja Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst Aanrest. Såbbar lie õlmmâz da tõid vuäitt seuʹrrjed pääiʹǩ âʹlnn parlameʹnttkueʹrncest leʹbe Zoom webinaar pääiʹǩ. Parlameʹnttkueʹrncest tuʹlǩǩeemaparaatt lie ǩiõččji ââʹnnmest. Vuõigg vuõlttõõzz pääiʹǩ lij vueiʹtlvaž kulddled tuʹlǩǩuum ǩiõl kueʹrncest kullum ǩiõl lââʹssen.

Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzla 2024–2027

Pirita Näkkäläjärvi

Saaǥǥjååʹđteei

Teʹl. 044 753 3766

pirita.nakkalajarvi@samediggi.fi

Leo Aikio

I väärrsaaǥǥjååʹđteei

Teʹl. 040 621 6505 / 010 839 3180

leo.aikio@samediggi.fi

Tuomas Aslak Juuso

II väärrsaaǥǥjååʹđteei

Teʹl. 040 687 3394 / 010 839 3101

tuomas.juuso@samediggi.fi

Juha Petteri Alakorva

juha.alakorva@gmail.com

Anu Avaskari

Veikko Feodoroff

veikko.feodoroff@hotmail.com

Karen-Anni Hetta

ka.hetta@gmail.com

Janne Hirvasvuopio

janne.k.hirvasvuopio@gmail.com

Marko Katajamaa

Pigga Keskitalo

pigga.keskitalo@gmail.com

Anni Koivisto

Teʹl. 040 415 5969

Tauno Ljetoff

Teʹl. 040 589 3249

tauno.ljetoff@gmail.com

Kari Toivo Lukkari

Asko Länsman

Teʹl. 0400 385 898

asko@lumiporo.fi

Ulla-Maarit Magga

Leena Niittyvuopio-Jämsä

Anne Nuorgam

Armi Palonoja

Aslak Pekkala

aslak.pekkala@gmail.com

Nilla Tapiola

Väärrvuäzzla

Matti Aikio

Marjaana Aikio

Pentti Pieski

Niko-Mihkal Valkeapää