Saamelaiskäräjien kokous

Saamelaiskäräjien kokous edustaa Saamelaiskäräjien ylintä päätösvaltaa. Se kokoontuu 4–5 kertaa vuodessa. Saamelaiskäräjien kokous päättää pääsääntöisesti Saamelaiskäräjien antamista lausunnoista, esityksistä ja muista kannanotoista.   

Valtioneuvosto määrää Saamelaiskäräjien jäseniksi (21) ja varajäseniksi (4) saamelaiskäräjävaaleissa eniten ääniä saaneet henkilöt, kuitenkin niin, että jokaisesta saamelaisten kotiseutualueen kunnasta (Enontekiö, Inari, Sodankylä ja Utsjoki) tulee vähintään kolme jäsentä ja kustakin kunnasta yksi varajäsen. 

Saamelaiskäräjien kokous kokoontuu Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarissa. Kokoukset ovat julkisia ja niitä pystyy seuraamaan paikan päällä parlamenttisalissa tai verkkolähetyksenä Zoom-ohjelman kautta. Parlamenttisalissa tulkkauslaitteet ovat yleisön käytössä. Suoran lähetyksen kautta on mahdollista kuunnella tulkattua kieltä salissa kuullun kielen lisäksi.  

Saamelaiskäräjien jäsenet 2024–2027

Pirita Näkkäläjärvi

Puheenjohtaja

Puh. 044 753 3766

pirita.nakkalajarvi@samediggi.fi

Leo Aikio

I varapuheenjohtaja

Puh. 040 621 6505 / 010 839 3180

leo.aikio@samediggi.fi

Tuomas Aslak Juuso

II varapuheenjohtaja

Puh. 040 687 3394 / 010 839 3101

tuomas.juuso@samediggi.fi

Juha Petteri Alakorva

juha.alakorva@gmail.com

Anu Avaskari

Veikko Feodoroff

veikko.feodoroff@hotmail.com

Karen-Anni Hetta

ka.hetta@gmail.com

Janne Hirvasvuopio

janne.k.hirvasvuopio@gmail.com

Marko Katajamaa

Pigga Keskitalo

pigga.keskitalo@gmail.com

Kari Toivo Lukkari

Asko Länsman

Puh. 0400 385 898

asko@lumiporo.fi

Ulla-Maarit Magga

Leena Niittyvuopio-Jämsä

Anne Nuorgam

Armi Palonoja

Aslak Pekkala

aslak.pekkala@gmail.com

Nilla Tapiola

Varajäsenet

Matti Aikio

Marjaana Aikio

Pentti Pieski

Niko-Mihkal Valkeapää