Puheenjohtaja

Saamelaiskäräjien kokous valitsee käräjien varsinaisista jäsenistä päätoimisen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa vaalikaudeksi kerrallaan. Puheenjohtajan tehtävänä on käräjien kokouksen alaisena johtaa Saamelaiskäräjien poliittista toimintaa kotimaassa ja kansainvälisesti. Lisäksi puheenjohtaja jakaa tarvittaessa puheenjohtajalle kuuluvat tehtävät itsensä ja varapuheenjohtajien kesken. 

Pirita Näkkäläjärvi

Puheenjohtaja

Puh. 044 753 3766

pirita.nakkalajarvi@samediggi.fi

Leo Aikio

I varapuheenjohtaja

Puh. 040 621 6505 / 010 839 3180

leo.aikio@samediggi.fi

Tuomas Aslak Juuso

II varapuheenjohtaja

Puh. 040 687 3394 / 010 839 3101

tuomas.juuso@samediggi.fi