Nuorisoneuvosto

Nuorisoneuvosto on perustettu Saamelaiskäräjien alaisuuteen vuonna 2011. Nuorisoneuvoston pääasiallisena tehtävänä on edistää saamelaisnuorten kielellisiä ja kulttuurisia oikeuksia sekä vahvistaa saamelaisnuorten identiteettiä nuorisotyön kautta. Nuorisoneuvosto valmistelee ne Saamelaiskäräjien esitykset, aloitteet, lausunnot ja muut kannanotot, jotka koskevat saamelaisnuoria. 

Varsinaiset jäsenet

Rosa-Máren Juuso, puheenjohtaja
Helmi Ljetoff, varapuheenjohtaja
Niila-Juhán Valkeapää
Hánsa Ravna-Pieski
Saana Aikio
Roni Virtanen
Anette Kosonen

Asiantuntijajäsenet

Leo Vilmunen
Mihku Näkkäläjärvi
Tiia-Káren Alakorva
Biret Juliánná Hætta
Sárá-Májjá Pieski

Varajäsenet

Marielle Näkkäläjärvi
Maria Mäkinen 
Matti Musta
Lilja Ljetoff
Ánte Tenoranta
Uula Jouste
Sárá-Márjá Keskitalo

Nuorisoneuvoston tehtäviin kuuluu:

  • Kannustaa saamelaisnuoria osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan, 
  • edistää saamelaisnuorten kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä, 
  • harjoittaa yhteistyötä nuorten asioita hoitavien kansallisten ja kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten kanssa, 
  • vastata nuorisoneuvoston yhteydessä itsenäisesti toimivan erillisen Saamelaisnuorten konferenssin järjestämisestä kahden vuoden välein. 

Nuorisoneuvoston toimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Jäsenten valinta

Saamelaiskäräjien kokous valitsee nuorisoneuvostoon kahdeksi vuodeksi kerrallaan seitsemän jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Nuorisoneuvosto valitsee keskuudestaan neuvostoon kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Neuvoston jäsenten tulee valituksi tullessaan olla 18–28-vuotiaita. Lisäksi nuorisoneuvosto valitsee neuvostoon kahdeksi vuodeksi kerrallaan enintään viisi pysyvää asiantuntijajäsentä, joiden tulee olla valituksi tullessaan 15–17-vuotiaita. Nuorisoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ei tarvitse olla Saamelaiskäräjien jäseniä. 

Nuorisoneuvostossa voi olla omaan toimintaansa varten yksi tai useampi alajaosto. Nuorisoneuvosto asettaa määräajaksi alajaostot ja nimittää jaostoon jäseniksi 15–28-vuotiaita saamelaisnuoria.  

Neuvoston sekä neuvoston asiantuntijoiden tulee edustaa mahdollisimman hyvin Suomen saamelaisten kielellisiä ja alueellisia ryhmiä.