Saamen kielet

Saamen kielilaissa säädetään saamelaisten oikeudesta käyttää omaa kieltään tuomioistuimessa ja muissa viranomaisissa asioidessaan. Lisäksi viranomaisilla on velvollisuuksia toteuttaa ja edistää saamelaisten kielellisiä oikeuksia. Saamelaiskäräjät neuvoo ja auttaa saamen kieleen ja saamen kielilakiin liittyvissä asioissa.

Ajankohtaista

Ota yhteyttä

Saamen kielen toimistossa toteutamme saamen kielilain mukaisia tehtäviä. Huolehdimme laissa tarkoitettujen käännösten toimittamisesta eri viranomaisille ja laitoksille, avustamme viranomaisia ja laitoksia saamen kielen taitoisten tulkkien hankkimisessa sekä muissa saamen kielilaissa tarkoitetuissa tehtävissä. Lisäksi seuraamme saamen kielilaissa säädettyjen tavoitteiden toteutumista ja teemme tarvittaessa aloitteita saamen kielen käytön edistämiseksi.

Saamen kielen toimisto neuvoo ja auttaa mielellään saamen kieleen ja saamen kielilakiin liittyvissä asioissa.

Anne Kirste Aikio

Kieliturvasihteeri

Marko Marjomaa

Kieliasiainsihteeri

Niina Aikio-Siltala

Kielipesäohjaaja

Tanja Kyrö

Inarinsaamen kielenkääntäjä

Vastaa käännöstoiminnan koordinoinnista.