Saamelainen parlamentaarinen neuvosto

Saamelainen parlamentaarinen neuvosto (SPN) on Suomen, Norjan ja Ruotsin saamelaiskäräjien välinen parlamentaarinen yhteistyöelin. Venäjän saamelaisjärjestöt osallistuvat yhteistyöhön tarkkailijoina SPN:ssäNorjan, Ruotsin ja Suomen saamelaiskäräjät johtavat neuvostoa 16 kuukauden kausissa. Sihteeristönä toimii se saamelaiskäräjät, jolla johtamisvastuu aina kulloinkin on. 

Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston logo.

SPN:n toimintaa ohjaavat vuonna 1997 sovittu yhteistyösopimus ja vuonna 2003 hyväksytty työjärjestys. Ruotsin Saamelaiskäräjät liittyi neuvostoon huhtikuussa 2002. Murmanskin alueen saamelaisparlamentti on hakenut pysyvää jäsenyyttä SPN:ssä. SPN perustettiin maaliskuun 2. päivä vuonna 2000. 

Suomen Saamelaiskäräjien edustajat

Saamelaiskäräjien kokous valitsee edustajat saamelaiseen parlamentaariseen neuvostoon vaalikaudeksi. SPN:n yhteistyösopimuksen mukaan saamelaiskäräjien poliittisen johdon tulee kuulua neuvostoon. Toimikaudella 2024-2027 edustajina ovat:

Pirita Näkkäläjärvi (varalla Leo Aikio)
Karen-Anni Hetta (varalla Pentti Pieski)
Janne Hirvasvuopio (varalla Inka Musta)
Tuomas-Aslak Juuso (varalla Ulla-Maarit Magga)
Anni Koivisto (varalla Anu Avaskari)
Leena Niittyvuopio-Jämsä (varalla Asko Länsman)
Tauno Ljetoff (varalla Marko Katajamaa)

Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston hallituksessa Suomen Saamelaiskäräjiä edustavat Pirita Näkkäläjärvi ja Tuomas Aslak Juuso. SPN:n yhteistyösopimuksen mukaan saamelaiskäräjien poliittisen johdon tulee osallistua jäseninä SPN:n hallituksen toimintaan.

Toiminta

SPN:n toimintaa ohjaa vuosittain vähintään kerran järjestettävä täysistunto. Kokous hyväksyy SPN:n toimintasuunnitelman, joka laaditaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. SPN on perustanut yhteyteensä nuorisolautakunnan, johon tulevat edustajat kunkin maan saamelaiskäräjien nuorisoneuvostoista/-lautakunnista. Nuorisolautakunta kokoontuu SPN:n yleiskokouksen yhteydessä. SPN on perustanut myös petoasioiden lautakunnan. Lautakunnassa Suomen saamelaiskäräjiä edustaa Magreta Sara (varalla Leo Aikio) 

SPN:n toimintasuunnitelmaa toimeenpanee SPN:n hallitus, joka kokoontuu tarvittaessa. 

SPN:n tehtävänä on edistää saamelaiskäräjien välistä yhteistyötä sekä käsitellä asioita, jotka koskevat tai voivat koskea saamelaisia useammassa maassa tai saamelaisia kansana. SPN edustaa Suomen, Ruotsin ja Norjan saamelaisia pohjoismaisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. 

SPN:n päätavoitteita on pohjoismaisen saamelaissopimuksen hyväksyminen, SPN:n toiminnan kehittäminen ja saamelaisten oikeusaseman parantaminen. SPN on päättänyt, että saamelaiset muodostavat yhteisen kannan SPN:ssä pohjoismaisen saamelaissopimuksen jatkoneuvotteluissa. Tavoitteena on kehittää SPN:n toimintaa suhteessa pohjoismaisen saamelaissopimuksen velvoitteisiin sekä parantaa Venäjän saamelaisten mahdollisuutta osallistua yhteistyöhön. 

Saamelaisparlamentaarikkojen konferenssi

Saamelaisparlamentaarikkojen ensimmäinen yhteinen konferenssi järjestettiin Jokkmokkissa 24.2.2005. Konferenssiin osallistuivat Norjan, Ruotsin ja Suomen saamelaiskäräjien sekä Venäjän saamelaisten edustajat. Ennen konferenssia kunkin maan Saamelaiskäräjät pitivät oman täysistuntonsa Jokkmokkissa. Saamelaisparlamentaarikkojen konferenssi oli historiallinen tapahtuma. Konferenssi hyväksyi Jokkmokkin julistuksen, jonka mukaan yhteinen konferenssi oli historiallinen merkkipaalu saamelaispoliittisessa työssä. Konferenssi muistutti siitä, että saamelaiset ovat yksi kansa, jonka yhtenäisyyttä valtioiden rajat eivät saa rikkoa. Julistus painottaa muun muassa saamelaisten itsemääräämisoikeutta ja työtä pohjoismaisen saamelaissopimuksen aikaansaamiseksi. Jokkmokkissa päätettiin, että saamelaisparlamentaarikkojen yhteinen konferenssi järjestetään kolmen vuoden välein.  

Toinen saamelaisparlamentaarikkojen konferenssi järjestettiin Rovaniemellä 28.10.2008. 

Kolmas saamelaisparlamentaarikkojen konferenssi järjestettiin Kirkkoniemellä 10.11.2011. Konferenssin julistuksessa käsitellään saamelaisten yhteistyön kehittämistä, saamelaisten itsemääräämisoikeuden toteutumista sekä kehotetaan valtioita ratifioimaan ILO 169 -sopimus alkuperäiskansojen oikeuksista. Konferenssin mukaan määritelmän siitä, keitä pidetään saamelaisina, tulee perustua saamelaisten omaan ja yhteiseen käsitykseen asiasta. 

Neljäs saamelaisparlamentaarikkojen konferenssi järjestettiin Uumajassa 20.2.2014. Konferenssin aiheena oli saamelaisten perinteisen asuinalueiden luonnonvarojen hyödyntäminen ja pohjoismainen saamelaissopimus. Konferenssi hyväksyi julistuksen pohjoismaisesta saamelaissopimuksesta sekä saamelaisten perinteisten asuinalueiden luonnonvarojen hyväksikäyttöä käsittelevän julistuksen.  

Viides saamelaisparlamentaarikkojen konferenssi kokoontui Trondheimissä 7.2.2017 ja käsitteli aihetta totuus ja sovinto. Konferenssi hyväksyi totuus- ja sovintoprosesseja käsittelevän julistuksen 

Kuudes saamelaisparlamentaarikkojen konferenssi järjestettiin Inarissa 19.5.2022. Konferenssin aiheina olivat muun muassa ilmastonmuutos, perinteinen tieto sekä saamelaisten oikeuksien viimeaikainen kehitys. Konferenssissa kuultiin asiantuntijoita eri aloilta. 

Seitsemäs saamelaisparlamentaarikkojen konferenssi järjestettiin Ruotsin Arvidsjaurissa 30.-31.5.2023. Teemoina olivat vihreä siirtymä ja ruokaomavaraisuus. Konferenssissa kuultiin mm. asiantuntijaluentoja tuulivoiman, metsäteollisuuden sekä kaivostoiminnan vaikutuksista saamelaisiin elinkeinoihin. Konferenssi hyväksyi saamelaisten perinteisten asuinalueiden luonnonvarojen hyväksikäyttöä sekä ruokaomavaraisuutta käsittelevän julistuksen, jonka mukaan saamelaisalueen luonnonvaroja ei saa hyödyntää ilman saamelaisten asianmukaista suostumusta. 

Saamelaisparlamentaarikkojen konferenssin ryhmäkuva.
Saamelaisparlamentaarikot Inarissa 19.5.2022 kuudennessa saamelaisparlamentaarikkojen konferenssissa. Kuva: Johanna Alatorvinen / Saamelaiskäräjät

Saamelaisparlamentaarikkojen konferenssien julistukset: