Sosiaaliturva

Sosiaaliturva tarjoaa perustoimeentulon niissä tilanteissa, joissa henkilö ei pysty siitä itse vastaamaan. Suomessa sosiaaliturvan toimeenpanosta huolehtivat Kela, hyvinvointialueet, työttömyyskassat ja eläke- ja muut vakuutuslaitokset. 

Sosiaaliturva kattaa vanhuudesta, työkyvyttömyydestä, sairaudesta, työttömyydestä, lapsen saamisesta, huoltajan menetyksestä, kuntoutuksesta tai opiskelusta aiheutuneen tarpeen toimeentulolle.  

Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvat yleensä Suomessa vakinaisesti asuvat ja Suomessa työskentelevät ihmiset. Joissain tilanteissa ulkomailla oleskeleva ihminen voi kuulua Suomen sosiaaliturvan piiriin. Osa sosiaaliturvaetuuksista on sidoksissa aiempiin tuloihin tai työskentelyyn.  

Lisätietoa Kelan tarjoamasta sosiaaliturvasta 

Lisätietoa Lapin hyvinvointialueen tarjoamasta sosiaaliturvasta 

Mikäli Kelan tarjoama sosiaaliturva ei ole riittävä, saatat olla oikeutettu täydentävään tai ehkäisevään toimeentulotukeen. Lisätietoa täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemisesta löydät hyvinvointialueesi nettisivuilta. Saamelaisten kotiseutualueella toimii Lapin hyvinvointialue.