Saamelaismusiikkikeskus

Saamelaiskäräjien alaisuudessa toimivan saamelaismusiikkikeskuksen tarkoituksena on tukea perinteisten saamelaisten vokaalimusiikkityylien (luohti, leuʹdd ja livđe) säilymistä ja edelleen kehittymistä sekä tukea ja kehittää modernia saamelaismusiikkia.  

Saamelaismusiikkikeskus järjestää saamelaismusiikin opetusta, tarjoaa puitteet saamelaisen musiikin tuotantoon, kehittää saamelaista musiikkiosaamista ja järjestää saamelaismusiikin konsertteja sekä muita tapahtumia tehden saamelaismusiikkia tunnetuksi. Alueellinen ulottuvuus, osallistaminen ja saamelaismusiikin saavutettavuus ovat keskeisellä sijalla saamelaismusiikkikeskuksen toiminnassa. 

Musiikkitapahtumat ja konsertit saamelaisalueella ja sen ulkopuolella tarjoavat saamelaiselle yleisölle mahdollisuuden nauttia musiikkikulttuuristaan ja toisaalta edistävät saamelaiskulttuurin tunnettuuden ja tietouden lisäämistä valtaväestön keskuudessa. Lisäksi konsertit ja tapahtumat edesauttavat saamelaisartistien luovan työn ja tuotannon jakelua. 

Merkittävin vuosittainen tapahtuma on Inarissa elokuussa järjestettävä alkuperäiskansojen musiikkifestivaali Ijahis idja (suom. Yötön yö). Saamelaismusiikkikeskuksen suunnittelija toimii tapahtuman tuottajana ja keskus on muutoinkin keskeisessä roolissa tapahtuman järjestämisessä. 

Saamelaismusiikkikeskus on Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen aktiivinen toimija. Sajos tarjoaa upeat puitteet Saamelaismusiikkikeskuksen toiminnalle. Saamelaismusiikkikeskus järjestää Sajoksessa konsertteja ja muita musiikkiin liittyviä tapahtumia. 

Saamelaismusiikkikeskuksen toimintaa ohjaa saamelaiskäräjien hallituksen vuosittain hyväksymä toimintasuunnitelma ja toimintaa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Ota yhteyttä

Oula Guttorm

Suunnittelija, Saamelaismusiikkikeskus