Saamelaiskäräjät on saamelaisten virallinen edustaja. Se muodostaa saamelaisten virallisen kannan ja neuvottelee viranomaisten kanssa. Saamelaiskäräjät ylläpitää ja edistää kaikkia kolmea Suomessa elävää saamen kieltä, kaikkia saamelaisten perinteisiä elinkeinoja sekä saamelaista kulttuuria ja elämäntapaa.

Saamelaiskäräjien kokous

Saamelaiskäräjien kokous edustaa Saamelaiskäräjien ylintä päätösvaltaa. Se kokoontuu 4–5 kertaa vuodessa. Saamelaiskäräjien kokous päättää pääsääntöisesti Saamelaiskäräjien antamista lausunnoista, esityksistä ja muista kannanotoista.

Lue lisää