Saamelaiskäräjät suunnittelee ja toteuttaa saamelaisten kielellistä ja kulttuurista itsehallintoa, sekä valvoo ja edistää saamelaisten oikeuksia ja elinoloja.

Saamelaiskäräjien kokous

Saamelaiskäräjien kokous edustaa Saamelaiskäräjien ylintä päätösvaltaa. Se kokoontuu 4–5 kertaa vuodessa. Saamelaiskäräjien kokous päättää pääsääntöisesti Saamelaiskäräjien antamista lausunnoista, esityksistä ja muista kannanotoista.

Lue lisää