Saamelaisten kielelliset oikeudet

Tervetuloa!

Tältä sivustolta löydät tietoa saamelaisten kielellisistä oikeuksista ja ohjeita saamen kielilain soveltamiseen. Sivusto on tarkoitettu tueksi sinulle, joka työskentelet saamenkielisten palveluiden parissa.

Nykytietojen mukaan saamelaisten kielelliset oikeudet toteutuvat heikosti. Osasyynä tähän on aiempien selvitysten mukaan muun muassa viranomaisten tietämättömyys tai välinpitämätön asenne saamen kielilakia kohtaan. Tämän sivuston tarkoituksena on antaa viranomaisille ajantasaista tietoa saamelaisten kielellisistä oikeuksista, ja tukea heitä kielellisten oikeuksien huomioimisessa käytännön työssä ohjeiden ja vinkkien avulla. Sivusto sopii hyvin esimerkiksi uusien työntekijöiden perehdyttämiseen tai koulutuspäiville.

Toivomme sivustosta on hyötyä laajasti eri viranomaisille. Tavoitteenamme on, että jokainen viranomainen, jota saamen kielilaki koskee, tuntee ja ymmärtää saamelaisten kielelliset oikeudet.

Sivusto on jaettu neljän pääteeman mukaan. Sininen Kielelliset oikeudet ovat perusoikeuksia-osio on tarkoitettu kaikille. Muista teemoista voit valita oman työsi kannalta tärkeimmät. Tutustu teemoihin omaan tahtiisi. Toivottavasti viihdyt ja opit!

Kielelliset oikeudet ovat perusoikeuksia

Saamelaisten kielellisten oikeuksien taustalla on Suomen perustuslaki. Kielelliset oikeudet ovat siis perusoikeuksia.

Lue lisää

Sivusto täydentyy ajan myötä. Saamelaiskäräjät vastaanottaa mielellään palautetta sivuston sisällöstä ja ajatuksia tai kysymyksiä sekä ehdotuksia uusiksi artikkeleiksi.

Ota yhteyttä

Yhteydenotto
Tietosuoja

Henkilötietojen käsittely Saamelaiskäräjien palveluissa

Saamelaiskäräjien asiakkaita, valtionavustuksen saajia, luottamushenkilöitä, henkilöstö- ja palkkahallintoa koskevat rekisterit.

Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyillä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

  • Nimi: Saamelaiskäräjät
  • Osoite: Menesjärventie 2, 99870
  • Y-tunnus: 1052535-3
  • Yhteyshenkilö: hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi
  • Sähköposti: pia.ruotsala(at)samediggi.fi
  • Puhelin: 040 726 2688
  • Tietosuojavastaava: lakimiessihteeri Kalle Varis
  • Sähköposti: kalle.varis(at)samediggi.fi
  • Puhelin: 050 384 7040

Tutustu myös