Saamenkielinen varhaiskasvatus ja kielipesät

Saamelaislapsilla on samat kielelliset oikeudet kuin muunkin ikäisillä saamelaisilla, esimerkiksi oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin saamen kielellä. Lisäksi äidinkielenään saamea puhuvilla saamelaislapsilla on oikeus saamenkieliseen varhaiskasvatukseen. Saamelaislapset voivat osallistua myös saamenkieliseen kielipesätoimintaan.

Käsitteet tutuiksi!

Saamenkielinen varhaiskasvatus  – Äidinkielenään saamen kieltä puhuvien lasten saamenkielinen varhaiskasvatus

Kielipesätoiminta – Alle kouluikäisten lasten varhaista kielikylpyä. Kielipesätoiminta on tarkoitettu niille lapsille, joiden äidinkieli ei ole saame.

Saamelainen varhaiskasvatus – Varhaiskasvatus, jonka sisällöt huomioivat saamen kielet ja saamelaisen kulttuurin. Saamelaista varhaiskasvatusta toteutetaan sekä äidinkieleltään saamenkielisten lasten saamenkielisessä varhaiskasvatuksessa että kielipesissä.