Saamenkielisissä palveluissa on kyse potilasturvallisuudesta

Terveydenhoidon palveluissa käytettävällä kielellä on suuri merkitys potilasturvallisuuden ja hoidon onnistumisen kannalta. Kielimuuri voi estää potilasta kertomasta kaikista oireistaan ja pienetkin kielelliset väärinymmärrykset voivat aiheuttaa vaaratilanteita. Suomenkielinen työntekijä voi omalla toiminnallaan estää vaaratilanteiden synnyn ottamalla saamen kielet huomioon ja pyytämällä tarvittaessa apua esimerkiksi tulkeilta. Alla muutamia esimerkkejä, joissa suomenkielinen työntekijä voi omalla toiminnallaan turvata saamenkielisen potilaan turvallisen hoidon.

Esimerkki

On tapahtunut kolari. Ensihoidon henkilökunta tutkii autossa olleita ja arvioi heidän tajunnantasoaan kysymällä heiltä yksinkertaisia kysymyksiä siitä, keitä he ovat, missä he ovat ja mikä vuosi on kyseessä. Yksi autossa olleista on hereillä ja vastaa kysymyksiin saameksi. Ensihoidon henkilökunta ei ymmärrä saamea.

Mitä voi tehdä?

Ensihoidon henkilökunta huomaa, että henkilö puhuu saamea. He eivät ole aivan varmoja, mistä saamen kielestä on kyse. He ottavat nopeasti puhelimitse yhteyttä saamenkieliseen tulkkiin, jotta saavat varmuuden kielestä ja kysyvät kysymykset uudestaan tulkin avulla.

Esimerkki

Saamenkielinen potilas hakeutuu päivystykseen päänsäryn takia. Lääkäri kysyy potilaalta suomeksi, missä kohtaa päätä kipu tuntuu ja millaista se on ja onko potilaalla muita oireita. Potilas ei pysty tarkentamaan vastaustaan suomeksi eikä ole ihan varma, mitä lääkäri kysyi.

Mitä voi tehdä?

Lääkäri huomaa, että kommunikointi saamenkielisen potilaan kanssa on hänelle vaikeaa. Hän kysyy potilaalta, sopiiko tälle, että paikalle pyydettäisiin saamenkielinen hoitaja toiselta osastolta. Potilas suostuu. Hoitaja tulkkaa, ja lääkäri määrää potilaan tarvittaviin jatkotutkimuksiin saamiensa tietojen perusteella.

Esimerkki

Saamenkieliselle potilaalle on tehty leikkaus. Aika sairaalassa on mennyt hyvin, ja osastolla ollessaan potilas juttelee huonekavereiden kanssa suomeksi. Kotiuttaessa potilaalle annetaan ohjeet lääkityksestä suullisesti ja kirjallisesti suomen kielellä. Koska lääkäri tietää, että potilas on saamenkielinen, hän kysyy, että ymmärsikö potilas ohjeet vai tarvitseeko tulkin. Ahtaassa huoneessa huonekaveri vastaa potilaan puolesta, että tietenkin ymmärsi, suomeahan täällä on koko ajan puhuttu. Saamenkielinen potilas naurahtaa vaivaantuneena, mutta ei sano mitään.

Mitä voi tehdä?

Saamenkielisellä henkilöllä on oikeus saamenkieliseen palveluun riippumatta muusta kielitaidosta. Suomenkielisten ohjeiden ymmärtämättömyys ei siis voi olla ehtona saamenkielisen palvelun saamiselle. Saamen kielen käyttämiseen palveluissa, ja suomenkielisten henkilöiden kuullen, voi liittyä historiallisista syistä monenlaista häpeää. Hoitohenkilökunnan on hyvä huomioida, että kieliasiat ovat monille arkoja aiheita. Esimerkkitilanteessa lääkäri voi pyytää potilaan erilliseen huoneeseen ja siellä rauhassa selvittää, millä kielellä potilas haluaa ohjeet saada. Lääkäri voi kertoa, että paikalle on mahdollista pyytää saamenkielinen hoitaja naapuriosastolta tai tulkki. Tulkkia odotellessa lääkäri voi lähettää kirjalliset ohjeet lääkityksestä saamen kielen kääntäjälle, joka kääntää ne kiireellisenä saameksi. Muutaman tunnin päästä potilas saa ohjeet lääkityksestä saameksi suullisesti ja kirjallisesti, ja pääsee kotiutumaan.

Esimerkki

Kunnassa leviää tartuntatauti. Varotoimena terveyskeskuksessa on otettu käyttöön kaksi sisäänkäyntiä: toinen tartuntataudin oireista kärsiville, toinen muille. Kummassakin ovessa on ohjeet suomeksi ja englanniksi. Iäkäs saamenkielinen henkilö tulee terveyskeskukseen tartuntataudin oireiden takia. Hän huomaa ovissa olevat ohjelaput, mutta ei ole aivan varma, mitä niissä sanotaan. Hän menee sisään ovesta, joka on tarkoitettu muille kuin tartuntataudin oireista kärsiville.

Mitä voi tehdä?

Terveydenhoidon palveluissa itse saamenkielisen hoidon lisäksi on tärkeää koko palvelupolku. Ohjeet hoitoon hakeutumisesta täytyy löytyä myös saameksi. Kunnan täytyy huolehtia, että myös saamenkieliset kuntalaiset saavat oikeaa tietoa muuttuneista järjestelyistä hoitoon hakeutumisessa. Esimerkkitilanteessa kunta huomaa, että terveyskeskuksen ovista puuttuvat saamenkieliset ohjeet. Kunta käännättää ohjeet nopeasti saameksi. Lisäksi kunta ottaa yhteyttä Yle Sápmiin ja tiedottaa muuttuneista järjestelyistä. Yle Sápmin radiokanavalla kerrotaan terveyskeskuksen muuttuneista järjestelyistä ja näin tieto tavoittaa myös ne saamenkieliset, jotka eivät lue saamen kieltä.

Tehtävä työpaikalle

Millaisia kieleen liittyviä väärinymmärryksiä ja vaaratilanteita omassa työssäsi voi sattua? Mieti, miten ne voitaisiin välttää potilaan kielelliset oikeudet huomioimalla. Jutelkaa asiasta työkavereiden ja esimiehen kanssa!