Saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen rahoitus

Saamelaisten kotiseutualueella

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaan saamenkielisen ja saamen kielten opetuksesta aiheutuvat kustannukset katetaan valtionavustuksella. Pääsääntöisesti saamenkielisen ja saamen kielten opetuksesta ei siis aiheudu saamelaisten kotiseutualueen kunnille kustannuksia.

Saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella

Saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella saamenkielisen ja saamen kielten opetuksen järjestäminen on mahdollista samassa laajuudessa kuin saamelaisalueellakin. Tällöin kuluja ei kuitenkaan voi kattaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisella valtionavustuksella, joka koskee vain saamelaisten kotiseutualueella järjestettävää opetusta.

Saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella on mahdollista saada valtionavustusta saamen kielen opetuksen järjestämiseen, kun se järjestetään perusopetusta täydentävänä opetuksena opetusministeriön asetuksen mukaisesti. Avustusta on mahdollista kahta viikkotuntia kohti.