Saamelaiset ja saamen kielet

Saamelaiset ovat Euroopan unionin alueen ainoa alkuperäiskansa. Saamelaisten alkuperäiskansa-asema on vahvistettu Suomen perustuslaissa.

Suomessa on noin 10 000 saamelaista. Heistä yli 60 prosenttia asuu jo kotiseutualueensa eli Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien sekä Sodankylän kunnan pohjoisosien ulkopuolella, mikä asettaa saamenkieliselle opetukselle, palveluille ja tiedonvälitykselle uudenlaisia vaatimuksia. Saamelaisia asuu perinteisillä asuma-alueillaan Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Venäjällä. Kaikkiaan saamelaisia on yhteensä 75 000-100 000. Eniten saamelaisia on Norjassa.

Saamen kielet ovat Euroopan alkuperäiskieliä ja itämerensuomalaisten kielten (kuten suomi ja viro) lähimpiä etäsukukieliä. Niitä puhutaan Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä. Saamen kieliä on tällä hetkellä 9-10, riippuen siitä, lasketaanko Venäjän alueelle sijoittuvan akkalansaamen sammuneen vai ei. Suomessa puhutaan kolmea saamen kieltä: pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea. Kaikki Suomessa puhutut saamen kielet ovat uhanalaisia kieliä, mutta häviämisvaarassa ovat erityisesti inarinsaame ja koltansaame.

Nämä sanat ovat hyvin samanlaisia suomen kielessä ja saamen kielissä

Matka – mátki (pohjoissaame), mätki (inarinsaame), mäʹtǩǩ (koltansaame)

Päivä – beaivi (pohjoissaame), peivi (inarinsaame), peiʹvv (koltansaame)

Terve – dearvvas (pohjoissaame), tiervâs (inarinsaame), tiõrvâs (koltansaame)

Pohjoissaame on puhuma-alueeltaan ja puhujamäärältään suurin saamen kielistä. Sitä puhuu arviolta noin 20 000 – 25 000 ihmistä Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Suomessa pohjoissaamen puhujia on arviolta noin 2 000.

Inarinsaamea on perinteisesti puhuttu Inarijärven ympäristössä. Inarinsaamen puhujia on noin 300–400 riippuen siitä, kuinka osaaminen määritellään. Puhujien lukumäärä on tasaisessa nousussa pitkäjänteisen kielenelvytystyön ansiosta.

Koltansaamea on perinteisesti puhuttu Venäjällä Kuolan niemimaalla ja siihen rajoittuvilla alueilla, Suomessa ja Norjassa. Nykyään suurin osa koltansaamen puhujista asuu Inarin kunnassa Suomessa. Arvioiden mukaan koltansaamella on noin 300 äidinkielistä puhujaa Suomessa

Ovatko saamen kielet kuolevia kieliä?

Saamen kielet ovat uhanalaisia. Uhanalaisuus tarkoittaa, että kieli on vaarassa kuolla, jos sen tilanteelle ei tehdä mitään. Uhanalainen kieli on kuitenkin tässä hetkessä elävä kieli: saamen kieliä puhuvat kaiken ikäiset ihmiset lapsista vanhuksiin, ja kieli siirtyy perheissä ja kielipesissä uusille puhujille. Saamelaisyhteisö pyrkii ylläpitämään ja kehittämään saamen kieliä, jotta ne eivät kuolisi. Kielelliset oikeudet turvaavat saamen kielten säilymistä.

Lue lisää