Tietosuoja

Henkilötietojen käsittely Saamelaiskäräjien palveluissa

Saamelaiskäräjien asiakkaita, valtionavustuksen saajia, luottamushenkilöitä, henkilöstö- ja palkkahallintoa koskevat rekisterit.

Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyillä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

  • Nimi: Saamelaiskäräjät
  • Osoite: Menesjärventie 2, 99870
  • Y-tunnus: 1052535-3
  • Yhteyshenkilö: hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi
  • Sähköposti: pia.ruotsala(at)samediggi.fi
  • Puhelin: 040 726 2688
  • Tietosuojavastaava: lakimiessihteeri Kalle Varis
  • Sähköposti: kalle.varis(at)samediggi.fi
  • Puhelin: 050 384 7040