Koulutus ja oppimateriaali

Saamelaiskäräjät edistää saamen kielten, saamenkielistä sekä saamelaisen kulttuurin opetusta.

Saamelaiskäräjien koulutusja oppimateriaalilautakunta sekä koulutusja oppimateriaalitoimisto toimivat yhteistyössä saamelaisten kotiseutualueen kuntien, muiden koulutuksen järjestäjien, pohjoismaisten sisarelinten ja valtion opetushallinnon kanssa. Saamelaiskäräjät edustaa saamelaisten ääntä koulutuspolitiikassa. Saamen kielten ja saamelaisen kulttuurin asema opetuksessa on yksi tärkeimmistä saamelaisten tulevaisuuden kysymyksistä. 

Ajankohtaista

Tutustu myös