Päätöksenteko ja edustukset

Sosiaali- ja terveyslautakunta valmistelee hallituksen alaisuudessa Saamelaisten sosiaali- ja terveysalan kehittämisohjelman, joka laaditaan aina vaalikaudeksi kerrallaan. Lautakunta valmistelee lisäksi Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveysasioita koskevat esitykset, aloitteet, lausunnot ja kannanotot. 

Saamelaisten sosiaali- ja terveysasiain yhteistyöelin

Saamelaisten sosiaali- ja terveysasiain yhteistyöelin on Saamelaiskäräjien yhteydessä toimiva neuvoa-antava yhteistyöelin. Sen tehtäviin kuuluu edistää ja seurata saamelaisten sosiaali- ja terveysasioiden saatavuutta ja kehitystä. 

Saamelaiskäräjien nimeämät edustajat toimielimissä ja työryhmissä

Lapin hyvinvointialue

Lapin hyvinvointialueen saamen kielen lautakunta
Toimiaika: 2022–2023

Jäsen
Varajäsen
Marko Tervaniemi
Iiris Mäenpää
Klemetti Näkkäläjärvi
Anne Maria Näkkäläjärvi
Terhi Harju
Tauno Ljetoff
Petra Magga-Vars
Mathis Ole Vars
Ristenrauna Magga
Pirita Näkkäläjärvi

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Posken) neuvottelukunta

Jäsen
Pia Ruotsala-Kangasniemi

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Posken) johtoryhmä
Toimiaika: 2022 –  

Jäsen
Varajäsen
Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja
Sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtaja

Lapin hyvinvointialueen vammaisneuvosto
Toimiaika: 2022 –

Jäsen
Marita Aikio

Lapin hyvinvointialueen vanhusneuvosto
Toimiaika: 2022 –

Jäsen
Maarit Länsman

Lapin hyvinvointialueen ja kuntien neuvottelukunta
Toimiaika: 2022–2025 

Jäsen
Varajäsen
Anni Koivisto
Magreta Sara

Lapin hyvinvointialueen Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa, Ikäystävällinen Lappi ja Vasa –hankkeiden ohjausryhmä
Toimiaika: 2023–2025

Jäsen
Varajäsen
Anne Länsman-Magga
Kaisa Ruokojärvi

Lapin hyvinvointialueen ICT-muutoshankkeen ohjausryhmä
Toimiaika: 2021 –  

Jäsen
Varajäsen
Janne Hirvasvuopio
Sauli Sarre

Uvja – saamelainen kansallinen palveluyksikkö ohjausryhmä
Toimiaika: 2021–2023

Jäsen
Varajäsen
Ulla Magga
Niila Rahko
Veikko Feodoroff
Pauliina Feodoroff
Niina Aikio-Siltala
Riitta Lehtola-Kosonen

Muut työryhmät

Kansallinen itsemurhien ehkäisytyötä koordinoiva verkosto
Toimiaika: 2020-

Jäsen
Heidi Eriksen

Kriisikeskus turvapoijun itsemurhien ehkäisy riskiryhmäinterventioiden ja osaamisen vahvistamisen  koordinoiva verkosto
Toimiaika: 2022 –

Jäsen
Varajäsen
Kaisa Ruokojärvi
Niila Rahko

Lapin aluehallintoviraston mielenterveyden edistämisen, ehkäisevän päihdetyön sekä lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn (MiePäVäki) -työryhmä
Toimiaika: 2021 – toistaiseksi

Jäsen
Varajäsen
Niila Rahko
Riitta Lehtola-Kosonen

Lapin ammattikorkeakoulun Kulttuurisensitiivisen koulutuksen yhteiskehittäminen saamelaisten sosiaali- ja terveyspalveluille -hankkeen ohjausryhmä
Toimiaika: 2023–2025

Jäsen
Varajäsen
Anne Länsman-Magga
Ulla Magga
Riitta Lehtola-Kosonen
Joanna Saijets
Tauno Ljetoff
Anne Mäkinen

Oulun yliopiston Giellagas-instituutin Sote-alan saamen kielen ja kulttuurin koulutus -hankkeen ohjausryhmä 
Toimiaika: 2023–2026

Jäsen
Varajäsen
Posken saamelaisyksikön suunnittelija
Saamelaiskäräjien 2. sosiaali- ja terveyssihteeri

Rasismin ja syrjinnän torjunnan sekä hyvien väestösuhteiden toimintaohjelman valmistelu- ja koordinointi -työryhmä
Toimiaika: 2020-2023

Jäsen
Varajäsen
Anni Koivisto
Veikko Feodoroff

Saamelaiskäräjät (Norja) Saamelaisten terveystutkimuksen asiantuntijakomitea
Toimiaika: 2020 –

Jäsen
Varajäsen
Heidi Eriksen
Lydia Heikkilä

Sosiaali- ja terveysministeriön vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta (vane)
Toimiaika: 2024–2027

Jäsen
Leena Niittyvuopio-Jämsä