Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta valmistelee Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveysasioita koskevat esitykset, aloitteet, lausunnot ja kannanotot. Lautakunnan tehtävänä on edistää saamelaisten oikeuksia ja asemaa Suomen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä. Lautakunnan toimialaan kuuluvia asioita valmistellaan ja toimeenpannaan Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveysyksikössä.

Lautakuntaan toimikaudella 2024–2027 kuuluvat jäsenet:

Jäsenet

Leena Niittyvuopio-Jämsä, puheenjohtaja
Ulla-Maarit Magga, varapuheenjohtaja
Aslak Pekkala
Heidi Eriksen
Tinja Semenoff
Niila Rahko
Armi Palonoja

Varajäsenet

Pentti Pieski
Tuomas Aslak Juuso
Anu Avaskari
Aslak Niittyvuopio
Anne Mäkinen
Tuuni Partti
Inga Äärelä

Tehtäviin kuuluu:

  • Valmistelee vaalikaudeksi saamelaisten sosiaali- ja terveysalan kehittämisohjelman.
  • Päättää valtion talousarviossa (pääluokka 33, sosiaali- ja terveysministeriö) saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseen ja kehittämiseen osoitetun valtionavustuksen käytöstä. 
  • Valmistelee Saamelaiskäräjien kokoukselle pitemmän aikavälin suunnitelman saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta. 
  • Antaa vuosittain Saamelaiskäräjien hallitukselle selvityksen saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseen osoitetun valtionavustuksen käytöstä.  
  • Laatii vuosittain saamelaiskäräjien kokoukselle ehdotuksen saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseen ja kehittämiseen osoitetun valtionavustusesityksestä toimitettavaksi sosiaali- ja terveysministeriölle.
  • Vastaa ja huolehtii Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselle (Sámi Poske) määrättyjen saamelaisväestön palvelutarpeiden huomioimista edellyttävien tarpeellisten tehtävien hoitamisesta. 
  • Toimii Posken saamelaisyksikön, Sámi Posken ohjausryhmänä. 
  • Edistää saamelaisten terveyttä ja hyvinvointia koskevaa tutkimustoimintaa. 
  • Johtaa ja valvoa sosiaali- ja terveysyksikön toimintaa.