Saavutettavuusseloste

Tämä seloste koskee www.samediggi.fi -verkkosivustoa. Verkkosivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Lain mukaan julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia eli kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää verkkopalveluja. Selosteessa kerrotaan, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa palautetta sivuston saavutettavuudesta. Seloste on laadittu 31.1.2024.

Palvelun saavutettavuus

Verkkosivusto täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG 2.1), eikä sivustolla ole kriittisiä saavutettavuuspuutteita. Verkkopalvelussa olevat keskeiset puutteet on kuvattu jäljempänä tässä selosteessa. Saavutettavuus on testattu verkkopalvelun toimittajan toimesta saavutettavuustyökalujen avulla. Saavutettavuus huomioidaan myös kaikkien uusien ominaisuuksien kehitystyössä.

Jos tarvitsemasi aineisto ei ole saavutettava, ota meihin yhteyttä sähköpostitse. Toimitamme tarvitsemasi aineiston saavutettavassa muodossa.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät ole vielä saavutettavia

Kuvien ja kaaviot. Sisältösivuilla on joitain kuvia, joille ei ole määritetty kuvaavia tekstivastineita. Sivustolla on myös joitain tekstiä sisältäviä kuvia. (WCAG 1.1.1, WCAG 1.4.5)

Linkit: Linkkien nimeämisessä on puutteita. Sivuston sivuilla on voitu käyttää samaa linkkitekstiä linkeissä, jotka ohjaavat käyttäjän eri kohteisiin. Kaikki linkkitekstit eivät toimi irrallaan asiayhteydestä kuten ”tutustu tästä” tai ”katso kaikki”. Sivustolla on kuvalinkkejä, joilta puuttuu linkin tarkoituksen osoittava tekstivastine. (WCAG 2.4.4)

Haku: Sivuston yleinen haku ei toimi ruudunlukijalla ja palvelun hakutoiminnot sisältävät puutteellisia ohjetekstejä. Tämä pyritään korjaamaan tulevissa päivityksissä (WCAG 3.3.2)

Upotetut videot: Upotetun YouTube-soittimen painikkeita ei lueta kaikilla ruudunlukijoilla oikein. Lain vaatimukset eivät koske tällaista kolmannen osapuolen sisältöä. (WCAG 1.1.1)

Tiedostojen saavutettavuuspuutteet

Sivustolla ja sen dokumenttipankissa on 23.9.2018 jälkeen julkaistuja Word, Excel ja PDF-tiedostoja, joissa on saavutettavuuspuutteita.  Osa sivustolla olevista tiedostoista on laadittu ennen 23.9.2018, joten ne eivät kuulu sovellettavaan lainsäädäntöön.

 • Tiedostoissa voi olla visuaalisia elementtejä, kuvia ja kaavioita, joista puuttuvat tekstivastineet. (WCAG 1.1.1)
 • Tiedostoissa voi olla ruudunlukijakäyttöä haittaavia muotoilupuutteita, esim. tyhjiä rivinvaihtoja ja otsikkotasoin merkkaamattomia otsikoita tai otsikkorakenne on väärä (WCAG 1.3.1)
 • Tiedostojen taulukkorakenteissa voi olla ruudunlukijakäyttöä haittaavia puutteita, esim. tekstin asetteluun käytetyt taulukkorakenteet, puuttuvat ohjelmalliset sarakeotsikot ja samankaltaisten tietojen jakaminen useampaan eri taulukkoon. (WCAG 1.3.1)
 • Tiedostojen metatiedoissa voi olla puutteita, esimerkiksi puuttuvia otsikoita (title) tai virheellisiä tai puuttuvia kielimäärityksiä ja tekijätietoja
 • Suuri osa pdf-lomakkeista ei ole saavutettavia. Kun lomakkeita päivitetään, niistä pyritään tekemään saavutettavia.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Ilmoita siitä meille. Voit ottaa yhteyttä verkkolomakkeen kautta. Samediggi-sivuston saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Saamelaiskäräjien viestintä.

Saamelaiskäräjien yhteystiedot

Anna palautetta saavutettavuudesta
Palaute saavuttavuudesta
Tietosuoja

Henkilötietojen käsittely Saamelaiskäräjien palveluissa

Saamelaiskäräjien asiakkaita, valtionavustuksen saajia, luottamushenkilöitä, henkilöstö- ja palkkahallintoa koskevat rekisterit.

Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyillä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

 • Nimi: Saamelaiskäräjät
 • Osoite: Menesjärventie 2, 99870
 • Y-tunnus: 1052535-3
 • Yhteyshenkilö: hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi
 • Sähköposti: pia.ruotsala(at)samediggi.fi
 • Puhelin: 040 726 2688
 • Tietosuojavastaava: lakimiessihteeri Kalle Varis
 • Sähköposti: kalle.varis(at)samediggi.fi
 • Puhelin: 050 384 7040

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta ensin meille lomakkeella. Lupaamme vastata 2 viikon kuluessa. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen , voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon (avautuu uuteen ikkunaan). Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000