Lautakunnat

Saamelaiskäräjien kokous asettaa vaalikaudeksi neljä lautakuntaa; elinkeino- ja oikeuslautakunnan, koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan, kulttuurilautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan. Lisäksi Saamelaiskäräjien kokous asettaa vaalikaudeksi nuorisoneuvoston, saamen kielineuvoston sekä vaalilautakunnan. Vaalilautakunnan toimikausi on muita lautakuntia lyhyempi. 

  • Lautakunnat toimivat hallituksen alaisuudessa valmistellen omaan toimialaansa kuuluvia asioita ja tehden päätöksiä omaan alaansa kuuluvien varojen jakamisesta ja käyttämisestä.
  • Lautakuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien tulee olla saamelaiskäräjien varsinaisia jäseniä. Heidän lisäkseen jokaiseen lautakuntaan kuuluu viisi muuta jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtainen varajäsen.
  • Lautakuntien tulee edustaa mahdollisimman hyvin Suomen saamelaisten kielellisiä ja alueellisia ryhmiä sekä hyvää asiantuntemusta toimialallaan. Lautakuntien tehtävistä on määrätty saamelaiskäräjien työjärjestyksessä.