Vaalilautakunta

Saamelaiskäräjät asettaa vaalilautakunnan, jonka tehtävänä on valmistella ja toimeenpanna Saamelaiskäräjien vaalit. Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnassa tulee olla jäsen ja varajäsen jokaisesta saamelaisten kotiseutualueen kunnasta. Lautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. 

Vaalilautakunnan tehtäviin kuuluu lisäksi tilastojen laatiminen mm. saamelaisten määristä sekä saamen kielen puhujien määristä. 

Jäsenet

Aslak Pieski, puheenjohtaja
Kirsti Saijets
Tauno Haltta
Juha Magga
Petra Magga-Vars

Henkilökohtaiset varajäsenet

Niilo-Heikki Aikio
Marko Tervaniemi
Helmi Haataja
Juhan-Oula Näkkäläjärvi
Helena Mäcklin

Vaalilautakunnan työntekijät

Antti Aikio

Vaalilautakunnan sihteeri

Sinikka Mäkinen

Vaalilautakunnan esittelijäsihteeri

Essi Kuukka

Vaalisuunnittelija

Tutustu myös