Uusittavat saamelaiskäräjien vaalit

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on määrännyt saamelaiskäräjävaalit uusittaviksi. Saamelaiskäräjien uusittavat vaalit toimitetaan 3.6.–1.7.2024.

Vaaleissa äänioikeutettuja ovat saamelaiset, jotka on merkitty saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Äänioikeutetut saamelaiset ovat myös vaalikelpoisia ja voivat asettua vaaleissa ehdokkaaksi.

Saamelaisten parlamentti eli Saamelaiskäräjät on Suomen saamelaisten korkein poliittinen elin, joka edustaa saamelaisia kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Saamelaiskäräjien 21 jäsentä ja neljä varajäsentä valitaan joka neljäs vuosi toimeenpantavilla vaaleilla. Jokaisesta saamelaisten kotiseutualueen kunnasta valitaan vähintään kolme edustajaa.

Vaalilautakunnan tiedotteet

Yhteystiedot

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta toimeenpanee vaalit Saamelaiskäräjistä annetun lain 4 luvun ja oikeusministeriön vaalimenettelystä antaman asetuksen mukaisesti.

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta
Saamelaiskulttuurikeskus Sajos
Menesjärventie 2A
99870 INARI

vaalit(at)samediggi.fi

Vaaleista tiedottaminen

Vaalilautakunta tiedottaa vaalien kulusta julkisin kuulutuksin Helsingin Sanomissa ja saamelaisten kotiseutualueella ilmestyvissä sanomalehdissä sekä Saamelaiskäräjien nettisivuilla.