Saamelaiskäräjien vaalien toimittaminen 2024

Saamelaiskäräjien uusittavat vaalit toimitetaan 3.6.–1.7.2024. Vaaleilla valitaan 21 jäsentä ja neljä varajäsentä saamelaiskäräjille toimikaudeksi 2024–2027. Äänestäjä saa vaaliasiakirjat kirjattuna kirjeenä kesäkuun 3. päivästä lukien väestötietoihin ilmoittamaansa postiosoitteeseen. Ulkomailla asuva äänestäjä, muista ilmoittaa osoitteenmuutoksesta meille ja Digi- ja väestötietovirastolle. Osoitteen ajantasaisuus on tärkeää vaaliasiakirjojen lähettämisessä.

Äänestäjän tulee noutaa kirjattu kirje omasta postitoimipaikastaan saatuaan ilmoituksen postista. Kirjattu kirje voidaan noutaa myös äänestäjän antamalla valtakirjalla. Vaaleissa äänestäminen tapahtuu siten, että äänestäjä palauttaa allekirjoittamansa lähetekirjeen ja vaalikuoreen suljetun vaalilipun postin välityksellä kirjattuna kirjeenä valmiiksi maksetussa ja täytetyssä lähetekuoressa. Ulkomailla asuvan äänestäjän on maksettava postimaksu itse.

Vaaliasiakirjat tulee toimittaa postiin hyvissä ajoin niin, että ne ehtivät Inariin viimeistään 1.7.2024 ennen ääntenlaskennan aloittamista kello 18.00. Vaalilautakunta ei voi ottaa ääntenlaskennassa huomioon 1.7.2024 kello 18.00 jälkeen saapuvia vaaliasiakirjoja.

Äänestäjä voi postin sijasta palauttaa omat vaaliasiakirjansa myös henkilökohtaisesti virka-aikana ajalla 17.–28.6.2024 vaalilautakunnan toimistoon osoitteeseen

Saamelaiskulttuurikeskus Sajos
Saamelaiskäräjät, vaalilautakunta
Menesjärventie 2A
99870 Inari

tai saamelaisalueella kiertävään vaaliautoon. Vaaliauton aikataulu ilmoitetaan vaaliasiakirjojen yhteydessä.

Vaalipäivän äänestystä ei järjestetä uusittavissa vaaleissa vuonna 2024.