Vaaliluetteloon hakeutuminen

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on määrännyt, että uusittavissa saamelaiskäräjien vaaleissa käytetään vuoden 2023 saamelaiskäräjävaalien vaaliluetteloa, johon lisätään KHO:n määräämät 65 henkilöä. Koska uusittavissa vaaleissa käytetään samaa vaaliluetteloa kuin vuonna 2023, ei uusia hakemuksia käsitellä näiden vaalien yhteydessä. 31.12.2022 jälkeen saapuneet hakemukset käsitellään seuraavien vaalien vaaliluetteloa laatiessa.