Päätöksenteko

Saamelaiskäräjien 21 jäsentä ja neljä varajäsentä valitaan saamelaisten keskuudessa joka neljäs vuosi toimeenpantavilla vaaleilla. Saamelaiskäräjien ylintä päätösvaltaa edustaa Saamelaiskäräjien kokous.

Kokoukset