Töissä Saamelaiskäräjillä

Saamelaiskäräjillä teemme töitä koko saamen kansan eteen, jotta saamen kielillä ja kulttuurilla olisi elintilaa myös tulevaisuudessa. Saamelaiskäräjät on yksi saamelaisalueen merkittävistä työnantajista. Toimintakenttä on laaja ja asiantuntijoita tarvitaan eri osa-alueille ja erilaisiin tehtäviin.   

Saamelaiskäräjät on luottamushenkilöorganisaatio, jossa ylintä päätäntävaltaa käyttää vaaleilla valittu Saamelaiskäräjien kokous. Saamelaiskäräjien poliittiset elimet vastaavat poliittisten linjausten tekemisestä ja hallinto työskentelee poliittisten linjausten edistämiseksi ja toteuttamiseksi.   

Saamelaiskäräjien johtaminen ja esihenkilötyö tapahtuu saamelaisten arvojen ja yhdessä sovittujen pelisääntöjen mukaisesti. Saamelaiskäräjien henkilöstön työtä ohjaa Saamelaiskäräjien vaalikauden toimintaohjelma sekä Saamelaiskäräjien työjärjestys, jossa säädetään mm. viroista, eri elimistä ja niiden tehtävistä sekä hallintomenettelystä Saamelaiskäräjillä. Henkilöstöpolitiikkaa ohjaa toimikausin laadittava Saamelaiskäräjien henkilöstöpoliittinen ohjelma. 

Joustavat työmahdollisuudet 

Saamelaiskäräjät haluaa olla omalta osaltaan tukemassa saamen kielten ja kulttuurin elinvoimaisuuden säilymisessä, saamelaisten perinteiden ja tapojen säilymistä ja saamelaiselinkeinojen elinvoimaisuuden tukemisessa.  

Saamelaiskäräjät pitää tärkeänä, että myös Saamelaiskäräjien henkilöstö voi harjoittaa työnsä ohella perinteisiä saamelaiselinkeinoja. Henkilöstön mahdollisuuksia työn ja perheen yhteensovittamiseen, perinteisten elinkeinojen harjoittamiseen ja työssä jaksamiseen tuetaan joustavien työaikamenettelyjen sekä etätyömahdollisuuden avulla.  

Saamelaiskäräjät tukee lisäksi henkilöstön osaamisen kehittämistä, koulutusmahdollisuuksia ja saamen kielen opiskelua. 

Palkka ja etuudet 

Saamelaiskäräjien palkka koostuu tehtävän vaatimustason mukaisesta peruspalkasta sekä saamelaisalueen lisästä ja mahdollisesta kokemuslisästä. Palkkaluokka ilmoitetaan työpaikkailmoituksessa. 

Työntekijänä saat meiltä kattavat työterveyshuollon palvelut sekä liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointiedun. Saamelaiskäräjillä on myös panostettu työntekijöiden mielen hyvinvointiin: tarjoamme työntekijöillemme työnohjausta sekä kiinnitämme huomiota avoimeen keskustelukulttuuriin. 

Saamelaiskäräjät noudattaa valtion virka- ja työehtosopimusta.

Ilmoitamme avoinna olevat työpaikat Saamelaiskäräjien nettisivuilla. Tarkemmat hakuohjeet ja rekrytoinnista vastaavan henkilön yhteystiedot löytyvät työpaikkailmoituksesta.  

Voit myös lähettää meille avoimen hakemuksen, jolla ilmaiset kiinnostuksesi työskennellä Saamelaiskäräjillä. Lähetä avoin hakemus. 

Avoimet työpaikat