Koulutus- ja oppimateriaalilautakunta

Koulutus- ja oppimateriaalilautakunta valmistelee Saamelaiskäräjien koulutuspoliittiset sekä saamenkieliseen varhaiskasvatukseen liittyvät esitykset, aloitteet, lausunnot ja kannanotot. Lautakunta vastaa saamenkielisen oppimateriaalin suunnittelusta, valmistamisesta ja jakelusta. 

Lautakuntaan toimikaudella 2024–2027 kuuluvat jäsenet:

Jäsenet

Anni Koivisto, puheenjohtaja
Pigga Keskitalo, varapuheenjohtaja
Mathis Ole Vars
Tuomas Kiprianoff
Iiris Kangas
Sámmol Lukkari
Laura Niittyvuopio-Valle

Varajäsenet

Markku Porsanger
Laura Kotavuopio
Milla Pulska
Maarit Kiprianoff
Henna Aikio
Kari Torikka
Nilla Pieski 

Tehtäviin kuuluu:

  • Edistää saamelaisoppilaiden oikeuksia oman kielen ja omakieliseen opetukseen sekä saamelaisopetuksen asemaa Suomen koulujärjestelmässä. 
  • Tehdä saamelaisten opetukseen liittyvää alueellista, kansallista ja pohjoismaista yhteistyötä. 
  • Päättää valtion talousarviossa (pääluokka 29, opetus- ja kulttuuriministeriö) saamenkielisen oppimateriaalin ja saamelaisopetuksen kehittämiseen osoitettujen valtionavustusten käytöstä.  
  • Valmistella Saamelaiskäräjien kokoukselle oppimateriaalituotannon vuotuiset ja pitemmän aikavälin suunnitelmat ja antaa vuosittain Saamelaiskäräjien kokoukselle ja Opetushallitukselle selvityksen saamenkielisen oppimateriaalin tilanteesta, tarpeista ja valtionavustuksen käytöstä.  
  • Valmistella kerran vaalikauden aikana koulutuspoliittisen tiedonannon Saamelaiskäräjien kokoukselle. 

Lautakunta vastaa lisäksi Saamelaisnuorten taidetapahtumasta, joka on vuosittain yhteistyössä saamelaisten kotiseutualueen kuntien ja saamelaisyhdistysten kanssa järjestettävä lasten ja nuorten taide- ja kulttuurikatselmus. 

Lautakunnan käsittelemät asiat valmistelee ja toimeenpanee koulutus- ja oppimateriaalitoimisto. Lautakunnan esittelijöinä toimivat koulutussihteeri (koulutuspoliittiset ja varhaiskasvatusasiat) ja oppimateriaalisihteeri (oppimateriaaliasiat).