Kulttuurilautakunta

Kulttuurilautakunta valmistelee saamelaiskäräjien esitykset, aloitteet sekä lausunnot, jotka koskevat saamelaisten henkistä kulttuuria.  Kulttuurilautakunta päättää saamelaisen kulttuurimäärärahan jakamisesta sekä seuraa ja valvoo myönnettyjen avustusten käyttöä.  

Lautakuntaan toimikaudella 2024–2027 kuuluvat jäsenet:

Jäsenet

Anu Avaskari, puheenjohtaja
Nilla Tapiola, varapuheenjohtaja
Sisko Länsman
Anu Magga
Iisko-Matti Näkkäläjärvi
Anniliina Lassila
Erkki Feodoroff

Varajäsenet

Ari Seipiharju
Kari Toivo Lukkari
Mika Aikio
Jukka Palonoja
Anne Jaurun
Aune Musta
Mari Gauriloff

Tehtäviin kuuluu:

  • Valmistella vaalikaudeksi saamelaisten kulttuuripoliittinen toiminta- ja kehittämisohjelma.  
  • Huolehtia toimialaansa kuuluvan kulttuurin, taiteen ja aineettoman kulttuuriperinnön yleisistä harjoittamisen ja kehittämisen edellytyksistä. 
  • Laatia vuosittain Saamelaiskäräjien kokoukselle selvityksen saamelaisen kulttuurimäärärahan käytöstä sekä ehdotuksen valtion budjettiin vuosittaisesta saamelaisesta kulttuurimäärärahasta. 
  • Kulttuurilautakunnan asioiden valmistelijana ja esittelijänä toimii kulttuurisihteeri.