Inarinsaamelaisasiain neuvottelukunta

Inarinsaamelaisten asioiden tarkoituksenmukaista käsittelyä varten toimii Saamelaiskäräjien yhteydessä asiantuntija-, yhteistyö- ja neuvotteluelin. Neuvottelukunnan tarkoituksena on neuvoa antavana elimenä edistää inarinsaamelaisten asioita ja asemaa. 

Neuvottelukunnan jäsenet 2024-2027

Leo Aikio
Anu Avaskari
Anni Koivisto
Inka Musta
Armi Palonoja
Aslak Pekkala

Neuvottelukunnan tehtävät

  • Antaa lausuntoja Saamelaiskäräjien hallitukselle ja lautakunnille inarinsaamelaisia koskevissa asioissa.
  • Seuraa inarinsaamelaisia koskevien asioiden kehitystä.
  • Toimii asiantuntijana inarinsaamelaisia koskevissa asioissa.
  • Tekee esityksiä inarinsaamelaisia koskevissa kysymyksissä koskevissa kysymyksissä.
  • Saamelaiskäräjät tai Saamelaiskäräjien hallitus voi päätöksellään osoittaa myös muun, erityisesti inarinsaamelaisia koskevan tehtävän neuvottelukunnan hoidettavaksi.

Jäsenten valinta

Saamelaiskäräjien kokous asettaa neuvottelukunnan omaa toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Neuvottelukunnassa on kuusi inarinsaamelaista jäsentä. Jäsenet valitaan saamelaiskäräjien jäsenten keskuudesta. Mikäli saamelaiskäräjillä ei ole inarinsaamelaisia jäseniä, valitsee Saamelaiskäräjät neuvottelukunnan jäsenet Saamelaiskäräjien ulkopuolelta.