Elinkeino- ja oikeuslautakunta

Elinkeino- ja oikeuslautakunta käsittelee saamelaisten oikeuksia, elinkeinoja ja kulttuuriperintöä sekä saamelaisten kotiseutualueen ympäristöä ja maankäyttöä koskevia asioita. Lautakunta valmistelee näitä koskevat Saamelaiskäräjien esitykset, aloitteet, lausunnot sekä muut kannanotot.  

Lautakuntaan toimikaudella 2024–2027 kuuluvat jäsenet:

Jäsenet

Nilla Tapiola, puheenjohtaja
Marko Katajamaa, varapuheenjohtaja
Veikko Feodoroff
Marjaana Aikio
Kirsti Saijets
Armi Palonoja
Nils-Johan Labba

Varajäsenet

Anni-Sofia Niittyvuopio
Teija Tamminen
Heidi Hänninen
Jan Saijets
Kaisu Nikula
Nilla Hirvasvuopio
Piera-Matti Ruotsala

Tehtäviin kuuluu:

  • Valmistella vaalikaudeksi saamelaisten oikeus-, elinkeino-, kulttuuriperintö- ja ympäristöpoliittinen ohjelma kärkitavoitteineen. Ohjelmassa määritellään lautakunnan toimialan tärkeimmät tavoitteet ja toimenpiteet vaalikaudelle ja se tukee Saamelaiskäräjien vaalikauden toimintaohjelman toteuttamista; 
  • valmistella esitykset, aloitteet, lausunnot ja muut kannanotot, jotka koskevat saamelaisten oikeusasemaa, elinkeinoja, aineellista kulttuuriperintöä ja aineetonta kulttuuriperintöä sekä saamelaisten kotiseutualueen ympäristöä ja maankäyttöä; 
  • tehdä yhteistyötä sidosryhmien ja viranomaisten kanssa; 
  • edistää saamelaisten oikeusasemaan liittyvää pohjoismaista saamelaisyhteistyötä; 
  • edistää saamelaisten oikeusasemaan liittyvää, elinkeino-, materiaalista kulttuuriperintö- ja ympäristöasioita koskevaa tutkimustoimintaa sekä 
  • hoitaa muut toimialaansa kuuluvat tehtävät. 

Elinkeino- ja oikeuslautakunnan esittelijöinä toimivat Saamelaiskäräjien lakimiessihteeri, elinkeino- ja ympäristölakimiessihteeri, ympäristösihteeri sekä elinkeinosihteeri.