Saamelaisnuorten taidetapahtuma

Saamelaisnuorten taidetapahtuma on ollut nuorten kulttuuri- ja taideharrastajien ensimmäinen areena jo 1970-luvun alusta lähtien. Monet nykyisin tunnetuista eri alojen taiteilijoista ovat saaneet tapahtumista ensimmäisen näyttämönsä ja äidinkielisen yleisönsä. Taidetapahtuma vahvistaa saamelaislasten- ja nuorten yhteenkuuluvuutta ja identiteettiä, harrastuksia sekä saamen kielen käyttöä ja oppimista. 

Saamelaisnuorten taidetapahtuma on värikäs tapahtuma

Taidetapahtumaan kutsutaan kaikki saamelaislapset- ja nuoret sekä saamen kielten tai saamenkielisessä opetuksessa olevat lapset ja nuoret. Taidetapahtumassa he pääsevät kehittämään omaa kielitaitoaan sekä luomaan elinikäisiä kokemuksia ja yhteyksiä muihin saamelaislapsiin ja -nuoriin ympäri maan. 

Saamelaisnuorten taidetapahtuma on iloinen ja värikäs tapahtuma, johon valmistaudutaan koko vuoden ajan erityisesti kouluissa. Opettajilla on tärkeä rooli tapahtumaan osallistuvien nuorten kannustamisessa ja ohjaamisessa. Tapahtumassa nuoret pystyvät kehittämään taitojaan, näyttämään niitä muille ja saavat kannustavaa palautetta. 

Taidetapahtuman teemaksi valikoituu valtakunnallisen teeman lisäksi myös saamelaiseen kulttuuriin liittyvä taiteenlaji. Taidetapahtuma kannustaa lapsia ja nuoria luovuuteen ja kokeilemaan uusia lajeja. Monitaiteisen tapahtuman teemat ovat vaihdelleet mm. kuvataiteen, runokilpailun, bändisoiton, sarjakuvan, lyhytelokuvan, roolipukujen, saamenpuku- ja käsityönäytösten sekä joiku- ja musiikkityöpajojen välillä. 

Saamelaisnuorten taidetapahtumasta on ollut tapana valita edustajat valtakunnalliseen taidetapahtumaan. Uudistunut Nuori Kulttuuri-tapahtuma järjestetään joka toinen vuosi monitaidefestivaalina ja välivuosina monipaikkaisena verkkotapahtumana. Valtakunnallinen tapahtuma tarjoaa saamelaisnuorille mahdollisuuden esittää omaa osaamistaan vielä suuremmalle yleisölle ja siten kehittää taitojaan. 

Saamelaisnuorten taidetapahtumalla on pitkät perinteet, sillä sitä järjestetty 1970-luvun alun vuosista saakka. Saamelaiskäräjät on järjestänyt tapahtumaa vuodesta 1998 lähtien. Pitkiä perinteitä kunnioitetaan edelleen tapahtumia järjestäessä. Taidetapahtuman nettisivuille on kerätty kuvia ja tietoa taidetapahtumista vuodesta 1994 alkaen. 

Taidetapahtuman järjestämisestä vastaavat koulutus- ja oppimateriaalilautakunta sekä koulutus- ja oppimateriaalitoimisto. Lisäksi järjestelyihin osallistuvat Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto ja eri keskukset sekä saamelaisjärjestöt ja saamelaisalueen kunnat. Koulujen ja taidetapahtumatyöntekijän välinen yhteistyö on ollut keskeisessä roolissa taidetapahtumaa järjestettäessä. Tapahtumaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Ajankohtaista

Saamelaisnuorten taidetapahtuman raportit