Alkuperäiskansakielten kansainvälinen vuosikymmen IDIL 2022-2032

YK on julistanut kymmenvuotiskauden 2022–2032 alkuperäiskansakielten kansainväliseksi  vuosikymmeneksi, the International Decade of Indigenous Languages (IDIL) Maailman väestöstä 6 prosenttia katsotaan kuuluvan alkuperäiskansoihin, mutta kielten määrä, joita alkuperäiskansat puhuvat on huomattava.  Arvioidaan, että maailmassa puhuttavista noin 6 700 kielestä yli 4 000 kieltä ovat alkuperäiskansojen kieliä. Vuosikymmenen tarkoituksena on kiinnittää maailmanlaajuista huomiota monien alkuperäiskansojen kielten kriittiseen asemaan ympäri maailmaa.

Alkuperäiskansakielten kansainvälisen  vuosikymmenen tavoitteena on turvata alkuperäiskansojen oikeudet säilyttää, elvyttää ja edistää kieliään ja samalla valtavirtaistaa kielellinen monimuotoisuus. Alkuperäiskansakielten kansainvälinen vuosikymmen tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tehdä yhteistyötä ja edistää maailmanlaajuista vuoropuhelua. Alkuperäiskansakielten vuosikymmenen tarjoaa mahdollisuuden ryhtyä tarvittaviin toimiin alkuperäiskansojen kielten käytön turvaamiseksi, elvyttämiseksi ja edistämiseksi kaikkialla maailmassa.

Kielet ovat välttämättömiä ihmisen viestinnälle ja vuorovaikutukselle, ajatusten jakamiselle, itsensä ilmaisemiselle vapaasti ja luovasti sekä yhteisen identiteetin rakentamiselle. Kieli on keskeinen tekijä myös ihmisoikeuksissa ja perusvapauksissa.

Huolimatta siitä, että kielillä on erittäin tärkeä merkitys, monet kielet ovat uhanalaisia.  Kieliyhteisöt – erityisesti alkuperäiskansojen keskuudessa – kohtaavat erilaisia haasteita: geopoliittisia, taloudellisia, sosiokulttuurisia ja teknologisia haasteita, jotka enemmän tai vähemmän pakottavat ihmiset vaihtamaan kieltä ja käyttämään enemmistökieliä, kuten englantia, ruotsia tai espanjaa. Silloin vuosisatojen historia, tieto ja kulttuurinen rikkaus ovat vaarassa kadota.

Alkuperäiskansakielten kansainvälisen vuosikymmenen IDIL – alkuperäiskansojen kielten kansainvälisen vuosikymmen aikana eri sidosryhmillä on mahdollisuus osallistua kielellisen monimuotoisuuden ja monikielisyyden säilyttämiseen, elvyttämiseen ja tukemiseen!

Yleistä tietoa ja ajankohtaisia tietoja Alkuperäiskansakielten kansainvälisestä  vuosikymmenestä löytyy: