Sámi Giellagáldu (Saamen Kielikaltio)

Sámi Giellagáldu (Saamen Kielikaltio) on saamen kansan yhteispohjoismainen asiantuntijaelin saamen kieliä koskevissa asioissa.

Sámi Giellagáldu (Saamen Kielikaltio) on saamen kansan yhteispohjoismainen asiantuntijaelin saamen kieliä koskevissa asioissa. Suomen, Ruotsin ja Norjan Saamelaiskäräjien perustama saamen kielten ammatti- ja resurssikeskus Sámi Giellagáldu on perustettu pysyvänä itsenäisenä toimielimenä Norjan Saamelaiskäräjien yhteyteen 2022.

  • Sámi Giellagáldu vastaa saamen kieliä koskevan pohjoismaisen yhteistyön koordinoinnista, vahvistamisesta ja kehittämisestä.
  • Sámi Giellagáldun tarkoituksena on saamen kirjakielten ja puhekielten muodostaman kulttuuriperinnön säilyttäminen, vaaliminen ja kehittäminen sekä saamen kielten säilyttäminen, vahvistaminen ja kehittäminen ottaen samalla huomioon eri saamen kielten tarpeet, haasteet ja resurssit.
  • Sámi Giellagáldu vastaa saamen kielten kielenhuollosta.
  • Sámi Giellagáldu toimii yhteisenä asiantuntijaelimenä saamen kirjakielten normitusta koskevissa asioissa. Tähän kuuluvat terminologian normitus ja kirjoitussäännöt.
  • Sámi Giellagáldun tehtävänä on rikastaa saamen kielten sanastoa ja auttaa näin osaltaan turvaamaan saamen kielten tulevaisuutta.
  • Sámi Giellagáldu antaa kielenkäyttäjille saamen kielten käyttöön liittyvää tietoa, neuvoja ja ohjeita. 

Lisätietoa

Mika Saijets
Sámi Giellagáldun johtaja
+47 78 47 41 48, +47 902 01 138
mika.saijets(at)giellagaldu.org