Säämi Kielâkäldee

Säämi Kielâkäldee lii sämiaalmug ohtsâštave-eennâmlâš äššitobdeeorgaan sämikieláid kyeskee aašijn.

Säämi Kielâkäldee lii sämiaalmug ohtsâštave-eennâmlâš äššitobdeeorgaan sämikieláid kyeskee aašijn. Suomâ, Ruotâ já Taažâ Sämitiigij vuáđudem sämikielâi áámmát- já reesuurskuávdáš Säämi Kielâkäldee lii vuáđudum pisovâš jiečânâs toimâorgaanin Taažâ Sämitige olán 2022.

  • Säämi Kielâkäldee västid sämikieláid kyeskee tave-eennâmlii oovtâstpargo koordinistmist, naanoodmist já oovdedmist.
  •  Säämi Kielâkäldee ulmen lii sämikielâi kirje- já sárnumkielâ hammim kulttuuräärbi siäiluttem, kattim já ovdedem sehe sämikielâi siäiluttem, nanodem já ovdedem tienuuvt, ete siämmást váldojeh huámmášumán jieškođe-uv sämikielâi táárbuh, hástuseh já resurseh.
  • Säämi Kielâkäldee västid sämikielâi kielâtipšomist.
  • Säämi Kielâkäldee tuáimá ohtsâš äššitobdeeorgaanin sämikielâi kirjekielâ normâdmân kyeskee aašijn. Taas kuleh terminologia normâdem já čäällimnjuolgâdusah.
  • Säämi Kielâkäldee pargon lii riggodiđ sämikielâi sänirááju já išediđ návt jieijâs uásild turviđ sämikielâi puátteevuođâ.
  • Säämi Kielâkäldee fáálá kielâkevtteid ravvim kielâaašijn, tego om. kielâtipšomân lohtâseijee koččâmušâin.

Lasetiäđuh

Mika Saijets
Säämi Kielâkäldee hovdâ
+47 78 47 41 48, +47 902 01 138
mika.saijets(at)giellagaldu.org