Säämi kielâtaho -palhâšume

Säämi kielâtaho -palhâšume uáivilin lii adeliđ tubdâstâs sämikielâlij palvâlusâi já sämikielâ sajattuv oovdedmân toohum mávsulii pargoost Suomâst. Sämikieláin uáivilduvvoo tave-, aanaar- já nuorttâsämikielâ.

Palhâšume uáivilin lii movtijdittiđ palhâšume uážžoo pyerediđ ovdiistuv sämikielâ pyerrin toohum pargo já movtijdittiđ puohâid virgeomâháid pyerediđ sämikielâ sajattuv. Palhâšume uážžoo pyehtih iävtuttiđ säämi kielârääđi jesâneh já värijesâneh kielârääđi čuákkimist. Palhâšume mieđettuvvoo ohtii valjâpaajeest säämi kielârääđi meridem äigimudo. Säämi kielâtaho -palhâšume mieđeet säämi kielârääđi.

Palhâšume mieđettuvvoo vuosâsajasávt virgeomâhâžân já siärvusân já tuše sierânâsvuáđustâsâiguin priivaatulmui. Säämi kielâtaho -palhâšume lii taaidâpalhâšume, mii kalga spejâlistiđ sämikielâ já kulttuur riggoduv já maaŋgânálásâšvuođâ. Palhâšume muttoo jyehi niäljád ihe (valjâpoojij mield) já ton rähtimist västid Sámi Duodji ry valjim sämitaaidâr tâi -tuáijár.

Palkinnon saaneet

2023

Sämitige Säämi kielârääđi mieđettij čuákkimstis 3.10.2023 Säämi kielâtaho -palhâšume Laapi pyereestvaijeemkuávlun.

Säämi kielârääđi vuáđustâl miärádâsâs toin, ete Laapi pyereestvaijeemkuávlu lii aaibâs tooimâs vuáđudem rääjist váldám sämikielâid huámmášumán ornijdumestis já toimâstis sehe huksee sämikielâlijd já kulttuurmiäldásijd palvâlusâid meritiätulávt jieijâs tooimâ já ornijdume fastâ uássin.

Laapi pyereestvaijeemkuávlu lii ovdil mainâšum uulmij olášuttem várás vuáđudâm sämikielâlij já kulttuurmiäldásij palvâlusâi ovdedemhoovdâ já palvâlemhoovdâ viirgijd.

Saamen kieliteko -palkinto on käsityö, minkä tekijän valitsee Sámi Duodji ry. Säämi kielâtaho -palhâšume lii sämityeji, mon rähtee lii valjim Sami Duodji ry. Taan ive palhâšummeen lâi kijssá, mon lii tuáijám sämituáijár já Säämi máttááttâskuávdáá máttáátteijee Arto Saijets.

2019

Sämitige säämi kielârääđi mieđettij Säämi kielâtaho -palhâšume Pasila vuáđuškoovlân já ton kyevtkielâlii tavesämikielâ-suomâkielâ-luokan. Sämitige kielârääđi vuáđustâl miärádâsâs ei. nuuvt, ete Pasila vuáđuškoovlâ toimâvyehi addel tuoivuu já máhđulâšvuođâid, ete kaavpugist puáhtá  kevttiđ sämikielâ, eelliđ sämmilâžžân já oppâđ kulttuur.

Säämi kielâtaho -palhâšume lii sämityeji, mon rähtee lii valjim Sámi Duodji ry. Palhâšume lii muorâst rahtum lite čuárvihervâiguin (tavesämikielân gárri) já ton rähtee lii tuáijár Ilmari TapiolaUcjuuvâst.

2015

Kolttaraanu pöydällä.

Säämi kielârääđi lii čujottâm ive 2015 Kielâtaho-palhâšume Mielenterveystalo.fi-oovtâspargoproojeektân sämikielâlij palvâlusâi já sämikielâ sajattuv ovdedem várás rahtum ánsulâš pargoost Suomâst. Mielenterveystalo.fi-oovtâspargoproojeekt viermipalvâlusâst lii šlundevuođâ jieštipšomohjelm orjâlâškielân.

Säämi kielâtaho –palhâšume lii säämi tyeji, mon rähtee lii valjim Sami Duodji ry. Palhâšume ciägusärgimuorâiguin rahtum ärbivuáválâš nuorttâlâšráánu ja tom lii valmâštâm nuorttâlâš Aune Mettäpuro Čevetjäävrist.

2013

Taulu seinällä.

Saamen kielineuvosto myönsi Saamen kieliteko-palkinnon Yle Sápmille seuraavin perustein: Yle Sápmi on pitkäjänteisellä kymmenien vuosien työllä ansiokkaasti edistänyt saamen kielten asemaa ja tarjonnut palveluja saamen kielillä. Yle Sápmi on oman perustehtävänsä tiedonvälityksen ohella toiminut saamen kielten elävänä säilymisen ja myös saamen kielten elvyttämisen puolesta. Yle Sápmi on omalla toiminnallaan nostanut saamen kielten statusta sekä saamelaisten kotiseutualueella, että koko Suomessa.

Säämi kielâtaho –palhâšume lii säämi tyeji, mon rähtee lii valjim Sami Duodji ry. Palkintona oli kaksi Outi Pieskin maalamaa taulua.

2011

Kolme juuresta punottua astiaa.

Saamen kieliteko-palkinto jaettiin toisen kerran ja Saamelaiskäräjien saamen kielineuvosto myönsi Kieliteko-palkinnon Enontekiön kunnan ryhmäperhepäiväkoti Miessille. Ryhmäperhepäiväkoti Miessi on ansiokkaasti toteuttanut toiminnassaan saamelaisten kielellisiä oikeuksia ja edistänyt saamen kielen asemaa ja sen säilymistä. Ryhmäperhepäiväkoti Miessi on esimerkki siitä, miten pienillä resursseilla ja pitkäjänteisellä työllä voidaan saada aikaan merkittäviä tekoja saamen kielen säilymiseksi.

Saamen kieliteko –palkinto saamen käsityö (duodji), jonka valmistajan on valinnut Sámi Duodji ry. Palkinto oli juurista tehdyt astiat: juurikori (koltansaameksi vuä´ddču´ǩǩ), leipävati (koltansaameksi lei´bbtiskk) ja sokerikko (koltansaameksi säähharne´cc), ja niiden valmistaja on käsityöntekijä Matleena Fofonoff Nitsijärveltä, Inarista.

2010

Saamen kieliteko-palkinto jaettiin ensimmäisen kerran ja Saamelaiskäräjien saamen kielineuvosto myönsi Kieliteko-palkinnon Metsähallitukselle. Saamelaiskäräjien mielestä Metsähallitus on ansiokkaasti toteuttanut saamen kielilain velvoitteita ja edistänyt saamen kielen asemaa verkkoviestinnässään, asiakaspalvelussaan ja tiedotustoiminnassaan.

Saamen kieliteko –palkinto saamen käsityö (duodji), jonka valmistajan on valinnut Sámi Duodji ry. Palkintona oli koivunpahkasta tehty astia ja sen oli valmistanut käsityöntekijä ja lehtori Ilmari Laiti Inarista.