Sämikielah

Säämi kielâlaavâ mield sämmilij päikkikuávlust sämmiliist lii virgeomâháin ášástâldijnis ain vuoigâdvuotâ valjiimis mield kevttiđ sämikielâ teikâ suomâkielâ. Sämitigge rävvee já iššeed sämikielân já säämi kielâlaahân kullee aašijn.

Äigikyevdil

Vääldi ohtâvuođâ

Sämikielâ toimâttuvâst mij olášuttep säämi kielâlaavâ (laahâ 1086/2003, asâttâs 108/2004) miäldásijd pargoid. Mij anneep huolâ laavâst uáivildum jurgâlusâi tooimâtmist jieškote-uv virgeomâháid já lájádâssáid, išedep virgeomâháid já lájádâsâid sämikieltáiđusâš tuulhâi hahâmist sehe eres säämi kielâlaavâst uáivildum pargoin sehe čuávvup säämi kielâlaavâst asâttum mittomerij olášume já toohâp táárbu mield alguid sämikielâ kevttim oovdedmân.

Sämikielâ toimâttuv pargojuávkku rävvee já iššeed mielâstis sämikielân já säämi kielâlaahân kullee aašijn.

Anne Kirste Aikio

Kielâtorvočällee

Marko Marjomaa

Kielâašijčällee

Niina Aikio-Siltala

Kielâpiervâlstivrejeijee

Tanja Kyrö

Anarâškielâ jurgâleijee

Västid jurgâlemtooimâ koordinistmist.