Haldâttâh

Sämitige čäällimkoddeest láá kulmâ toimâttuv: almos toimâttâh, sämikielâ toimâttâh sehe škovlim- já oppâmateriaaltoimâttâh. Čäällimkode tooimâ oovded já heivit oohtân njunošjuávkku, mast láá toimâttuvâi já ohtâduvâi hoovdah. Haldâttâhhovdâ joođeet Sämitige haldâttuv.

Sämitige čuákkim tuhhiittem pargo-oornigist asâttuvvoo iärásij juávhust viirgijn, sierâ orgaanijn já tai pargoin sehe haldâttâhmonâttâlmist Sämitiggeest.

Almos toimâttâh

Almos toimâttuv pargon lii hoittáđ Sämitige ekonomia-, pargojuávhu- já eres almoshaaldâšmân kyeskee aašijd sehe aašijd, moh iä lah meridum eres toimâttuvâi hoittámnáál.

Almos toimâttuv ooleest tuáimih kulttuurkuávdáš Saijoos palvâlemohtâdâh já sosiaal- já tiervâsvuotâohtâdâh sehe sämmilâš párnáikulttuurkuávdáš, muusikkuávdáš já algâaalmugij elleekovekuávdáš. Lasseen sosiaal- já tiervâsvuotâohtâduv vyelni tuáimá Tave-Suomâ sosiaalsyergi mättimkuávdáá sämiohtâdâh.

Sämikielâ toimâttâh

Sämikielâ toimâttâh olášut säämi kielâlaavâ (laahâ 1086/2003, asâttâs 108/2004) miäldásijd pargoid. Tot ana huolâ laavâst uáivildum jurgâlusâi tooimâtmist jieškote-uv virgeomâháid já lájádâssáid, iššeed virgeomâhijd já lájádâsâid sämikieltáiđusâš tuulhâi hahâmist sehe eres säämi kielâlaavâst uáivildum pargoin sehe čuávu säämi kielâlaavâst asâttum mittomerij olášume já taha táárbumield alguid sämikielâ kevttim oovedmân. Toimâttuv hovdân tuáimá kielâtorvočällee

Škovlim- já oppâmateriaaltoimâttâh

Škovlim- já oppâmateriaaltoimâttâh valmâštâl já olášut lävdikode kieđâvuššâm aašijd. Tot västid sämikielâlâš oppâmateriaal vuáváámist, valmâštâlmist já jyehimist, säminuorâi taaidâtábáhtus orniimijn, almostit sämimáttááttâs lovottuvâid já tuálá ohtâvuođâ sämimáttááttâs uárnejeijee kieldáid já škovláid sehe máttááttâs haaldâšmân. Toimâttâh valmâštâl já olášut meiddei säämi škovlimašij ohtsâšpargo-orgaan čuákkimij aašijd já uáslist säämi máttááttâshaldâšem tave-eennâmlâš ohtsâšpaargon. Toimâttuv hovdân tuáimá škovlimčällee.

Toimâpääihih

Sämitige čäällimkode váldutoimâsaje lii Anarist Säämi kulttuurkuávdáš Saijoosist. Sämitiggeest lii uálgitoimâsaje Hettaast.

Uápásmuu meid