Sämmilij sosiaal- já tiervâsvuođâaašij oovtâstpargo-orgaan

Sämmilij sosiaal- já tiervâsvuođâaašij oovtâstpargo-orgaan lii Sämitige, sämmilij päikkikuávlu kieldâi, staatâ- já kuávluhaldâttuv koskâsâš äššitobdee-, oovtâstpargo- já ráđádâllâmorgaan. Sämmilij sosiaal- já tiervâsvuođâaašij oovtâstpargo-orgaan tuáimá Sämitige ohtâvuođâst.

Oovtâstpargo-orgaan tárguttâssân lii ovdediđ oovtâstpargo sämmilij pyereestvaijeemaašijn já ovdediđ oovtâstpaargon uásálistee ornijduumij koskâsii oovtâstpargo aalmuglii tääsist já raajij rasta.

Oovtâstpargo-orgaan tuáimá rääđi adeleijee orgaanin sierâ Sämitige linjáornijduumeest.

Pargoh

  • Oovded sämikielâlij sosiaal- já tiervâsvuođâpalvâlusâi finnimvuođâ já ovdedem räjioovtâstpargo huámmášumán väldimáin,
  • čuávu ovdánem já tuáimá äššitobden, sehe
  • taha iävtuttâsâid já addel äššitobdeeciälkkámušâid sämmilij pyereestvaijeemkoččâmušâin.

Asâttem já jesâneh

Tige čuákkim aasât oovtâstpargo-orgaan jieijâs toimâpaje västideijee ááigán. Oovtâstpargo-orgaanist lii ovdâstus Sämitiggeest, sosiaal- já tiervâsvuođâministeriöst, sämmilij sosiaal- já tiervâsvuođâpalvâlusâi orniimist, pyevtitmist já oovdedmist västideijee peelijn sehe sämmilij päikkikuávlu kieldâin.

Tige čuákkim noomât orgaanân kulmâ jeessân jieškote-uv kielâjuávhust, eres peleh nomâtteh oovtâ jeessân jieškote-uv. Lasseen jieškote-uv peeli noomât jesânân persovnlii värijeessân.

Oovtâstpargo-orgaanist pyehtih leđe meid äššitobdeejesâneh oovtâstpargo-orgaan meridem vuovvijn.

Oovtâstpargo-orgaan saavâjođetteijen já värisaavâjođetteijen tuáimih Sämitige nomâttem jesâneh. Oovtâstpargo-orgaan čällen tuáimá Sämitige sosiaal- já tiervâsvuođâčällee.